HCEC2306/2019
ID intern unic:  380495
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 2306
din  12.02.2019
cu privire la acreditarea observatorilor din partea
Ambasadei Republicii Federale Germania în Republica Moldova
în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019
Publicat : 31.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 927     Data intrarii in vigoare : 12.02.2019
    Ambasada Republicii Federale Germania în Republica Moldova a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea a 2 persoane în calitate de observatori naționali și a 6 persoane în calitate de observatori internaţionali pentru monitorizarea alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019.
    În temeiul art. 18 alin. (2), art. 68 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, pct. 5, pct. 9 subpct. 2) şi pct. 15 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
    1. Se acreditează din partea Ambasadei Republicii Federale Germania în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019:
    1) în calitate de observatori naţionali 2 persoane, conform anexei nr. 1;
    2) în calitate de observatori internaționali 6 persoane, conform anexei nr.2.
    2. Persoanele acreditate în calitate de observatori își vor desfășura activitatea în condițiile legislației Republicii Moldova.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                                  Alina RUSSU

    Secretar                                                                     Veaceslav Agrigoroae

    Nr. 2306. Chişinău, 12 februarie 2019.


Anexa nr. 1
la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

nr. 2306 din 12 februarie 2019


Lista

 persoanelor acreditate din partea Ambasadei Republicii Federale Germania

 în Republica Moldova în calitate de observatori naționali în vederea

monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019


Nr.
d/o
Numele, prenumele
Seria, numărul buletinului de identitate

1.

Filipp Alexandr
 

2. 

Cazac Eleonora
 

Anexa nr. 2
la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 2306 din 12 februarie 2019

Lista

 persoanelor acreditate din partea Ambasadei Republicii Federale Germania

în Republica Moldova în calitate de observatori internaționali în vederea

monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019


Nr.
d/o
Numele, Prenumele
Pașaport
Cetăţenia

1.

LaskovskiUlrikeGisela
 

Republica Federală Germania

2.

Seitz Florian
 

Republica Federală Germania

3.

JeschkeSven Manfred
 

Republica Federală Germania

4.

Ernschneider Christian
 

Republica Federală Germania

5.

Ganninger Angela
 

Republica Federală Germania

6.

Kleppmann Ulrich
 

Republica Federală Germania