HGO271/2019
Внутренний номер:  380445
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 271
от  29.05.2019
cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre
a Parlamentului pentru aprobarea Raportului
privind executarea bugetului de stat pe anul 2018
Опубликован : 31.05.2019 в Monitorul Oficial Nr. 178-184     статья № : 304     Дата вступления в силу : 30.06.2019
    În conformitate cu art. 47 alin. (1) lit. h) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 223-230, art. 519), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2018.

    PRIM-MINISTRU                                                                          Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                          Ion Chicu

    Nr. 271. Chişinău, 29 mai 2019.