DCA20/67/2019
Внутренний номер:  380475
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
СОВЕТ ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ И РАДИО
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Nr. 20/67
от  17.05.2019
cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării
postului de televiziune „Prime”
Опубликован : 31.05.2019 в Monitorul Oficial Nr. 178-184     статья № : 933     Дата вступления в силу : 17.05.2019
    În conformitate cu prevederile art. 75 alin. 4 lit. a) și art. 83 alin. (3) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, Consiliul Audiovizualului a efectuat din oficiu monitorizarea emisiunii „Vorbește Moldova”, difuzată de postul de televiziune „Prime” la 15 și 16 aprilie 2019, la capitolul respectării prevederilor cu privire la protecția minorilor.
    Rezultatele monitorizării au atestat că la 15 și 16 aprilie 2019 (ora difuzării 19:00), postul de televiziune „Prime” a difuzat, în cadrul emisiunii ,,Vorbește Moldova”, un subiect cu titlul „Te iubesc, părinte”, divizat în două părți (durata de difuzare: 15.04.2019 – 47 min. 40 sec. și 16.04.2019 – 49 min. 50 sec.). În cadrul subiectului a fost pus în discuție cazul unei minore care a fost abuzată sexual de tatăl vitreg (concubinul mamei), începând de la vârsta de 11 ani. În urma acestui abuz, fata a dat naștere unui copil, iar la moment, la vârsta de 14 ani, este însărcinată cu al doilea copil.
    Pe marginea cazului și-au expus poziția minora, părinții și bunica acesteia, cât și specialiștii prezenți în platoul emisiunii (Ghenadie Văluță – preot, Alexandra Can – femeie de afaceri, Viola Muntean, Vitalie Iordache, Octavian Vîrlan – avocați, Mariana Siverenco – sexolog, Aurelia Bălan, Zinaida Gribincea – psihologi). Necătând la faptul că în discuție a fost abordat un caz de abuz sexual, minora (victimă) a justificat acțiunile tatălui său vitreg, susținând că ea nu a fost constrânsă de acesta de a întreține relații sexuale, din contra între ei există sentimente de dragoste și consideră că acesta trebuie să fie eliberat din arest.
    Avocatul Octavian Vîrlan a recomandat ca minora să fie plasată într-un centru maternal împreună cu fetița sa de doi ani, pentru a beneficia de consiliere psihologică și de tot suportul necesar pentru ca ea să revină la normalitate. În acest context, la finalul emisiunii au fost difuzate imagini video cu plasarea minorei într-un centru maternal din cadrul Centrului Mamei și Copilului, unde se va afla sub supravegherea specialiștilor. Atât tânăra, cât și părinții acesteia au acceptat această propunere, iar mama copilei a spus că este fericită că în sfârșit a găsit un compromis cu fiica sa.
    Este de menționat că la realizarea și difuzarea subiectului respectiv, postul de televiziune „Prime” a întreprins următoarele măsuri cu privire la asigurarea protecției minorei:
    - Instruirea participanților la emisiune de a utiliza în adresa minorei a unui alt prenume decât cel real. Despre acest lucru a menționat și prezentatoarea: „Pentru că trebuie să-ți protejăm identitatea, te voi numi Diana”.
    - Prezența fetei la momentul aflării în platoul emisiunii a fost protejată de un paravan, iar prezentatoarea a venit cu specificarea: „Având în vedere vârsta fetei și cazul pe care îl discutăm, vom vorbi cu ea de după paravan”.
    - Nu a fost dată publicității denumirea localității de unde este minora, iar secvențele în care cei prezenți au menționat într-un mod oarecare unele indicii care ar putea duce la identificarea minorei, au fost blurate.
    În temeiul prevederilor art. 83 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, precum și în scopul examinării obiective a tuturor circumstanțelor, prin scrisoarea nr. 352 din 02 mai curent Consiliul Audiovizualului a solicitat poziția „General Media Group Corp” vizavi de emisiunea respectivă.
    Prin scrisoarea f/nr. din 08.05.2019, „General Media Group Corp” SRL a comunicat Consiliului Audiovizualului că la realizarea acestui subiect s-a acționat în interesul copilului, având acordul părinților și acordul copilului (acordurile se anexează), iar „înainte de realizarea emisiunii, atât părinții, cât și copila au fost informați despre conținutul și procesul de derulare a acestei emisiuni, fiindu-le explicate scopul, contextul interviului și modul în care va fi utilizat, mai mult în cadrul emisiunii au fost prezenți mai mulți experți, dintre care și un psiholog”.
    Totodată, „General Media Group Corp” SRL a declarat că subiectul difuzat la 15 și 16 aprilie 2019 a fost tratat într-o manieră corectă și echilibrată. În acest context, „General Media Group Corp” SRL susține că în prima parte a emisiunii, care a fost difuzată pe data de 15 aprilie 2019, prezentatoarea a specificat că numele minorei nu este real, fiind numită în cadrul emisiunii cu un alt nume decât cel indicat în actul de identitate, la fel nu au fost făcute publice datele cu caracter personal ale copilei, la fel pe parcursul emisiunii a fost acoperită, prin blurare, localitatea de unde este minora. Astfel, „General Media Group Corp” SRL menționează că la realizarea emisiunii s-a ținut cont de prevederile Deciziei CCA nr. 99 din 19.07.2012, și anume:
    - Art. 6: „Participarea copilului în vârsta de până la 16 ani la programe audiovizuale, altele decât evenimentele culturale și competițiile sportive, este posibilă numai cu acordul acestuia, precum și cu consimțământul părinților sau, după caz, al reprezentantului legal”.
    - Art. 7: „Este interzisă difuzarea oricăror indicii care ar putea duce la identificarea copiilor în vârstă de până la 16 ani, implicați în situații cu conotație negativă (accidente, infracțiuni, abuz sexual, abuz fizic sau psihic, dispute familiale, sinucideri, abuz de droguri, abuz de alcool etc.), inclusiv ca victime sau martori. Fac excepție situațiile în care jurnalistul acționează, cu acordul părinților sau tutorilor legali, în interesul superior al copiilor”.
    - Art. 9: „În situații în care copilul în vârstă de până la 16 ani este victimă a unor infracțiuni, altele decât situațiile prevăzute la art. 7, 8 sau a fost supus unor abuzuri fizice ori psihice, difuzarea de imagini sau declarații este posibilă numai cu acordul copilului, precum și cu acordul părinților, al altui reprezentant legal ori, după caz, al persoanei în grija căreia se află copilul”.
    - Art. 12: „Radiodifuzorii sunt obligați să informeze copilul, părinții sau reprezentantul legal al acestuia cu privire la drepturile lor înainte de filmare sau de înregistrare. De asemenea, acestora li se va explica scopul, contextul interviului și modul în care va fi utilizat”, ceea ce a fost respectat de producătorul emisiunii.
     „General Media Group Corp” SRL a prezentat CA o declarație semnată de către mama minorei cu privire la acordul de participare a ei și a fiicei sale la emisiune: „Confirm că ofer toate drepturile de a folosi mișcările, vocea, numele, aspectul, în continuare „imagine”, a fiicei, companiei „General Production” SRL (inclusiv partenerilor acesteia) în scopul producerii show-ului televizat „Vorbește Moldova”. Sunt de acord ca „GMG Production” SRL (inclusiv partenerii acesteia) să folosească imaginea mea integral, sau o parte din ea”.

    În cadrul dezbaterilor publice, președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, a specificat că protecția minorilor este o preocupare constantă pentru CA, de a urmări dacă furnizorii de servicii media audiovizuale respectă drepturile minorilor, dacă le sunt asigurate toate garanțiile care sunt prevăzute nu doar în Codul serviciilor media audiovizuale. De asemenea, Dragoș Vicol a declarat că analiza calitativă a emisiunii respective denotă expres că postul de televiziune „Prime” nu a comis încălcări de la legislația audiovizuală în vigoare.
    În conformitate cu prevederile Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, Consiliul Audiovizualului
DECIDE:
    1. A lua act de rezultatele monitorizării postului de televiziune „Prime” (PRO – (7) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, D. CURNIC, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
    2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția monitorizare TV.
    3. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării și va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web a Consiliului Audiovizualului.

    PREŞEDINTELE
    CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI                         Dragoș VICOL

    Nr. 20/67. Chişinău, 17 mai 2019.