HCEC2296/2019
Внутренний номер:  380480
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 2296
от  12.02.2019
cu privire la rapoartele privind veniturile și cheltuielile
concurenților electorali în campania electorală pentru
alegerile parlamentare din 24 februarie 2019,
la situația din 25 ianuarie 2019 și 1 februarie 2019
Опубликован : 31.05.2019 в Monitorul Oficial Nr. 178-184     статья № : 917     Дата вступления в силу : 12.02.2019
    În temeiul prevederilor art. 43 alin. (1) din Codul electoral, ale pct. 14 subpct. 1) și 2) din Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, cu modificările ulterioare (în continuare – regulament), precum și potrivit Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 24 februarie 2019, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1898 din 5 decembrie 2018, concurenții electorali prezintă Comisiei Electorale Centrale, în termen de 3 zile de la deschiderea contului cu mențiunea „Fond electoral” și, ulterior, săptămînal, rapoarte privind veniturile și cheltuielile din campania electorală.
    Conform programului calendaristic, la 25 ianuarie 2019 a început campania electorală, pentru această dată fiind fixată prima raportare a concurenților electorali înregistrați, iar pentru data de 1 februarie a doua raportare.
    Astfel, pînă la data de 1 februarie 2019 în circumscripția națională și în circumscripțiile uninominale au fost înregistrați candidați din partea următoarelor formațiuni politice:
    Partidul Democrat din Moldova
    Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”
    Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS”
    Partidul Comuniștilor din Republica Moldova
    Partidul Politic „Șor”
    Partidul politic Mișcarea Populară Antimafie
    Partidul Politic „Partidul Nostru”
    Partidul Național Liberal
    Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI”
    Partidul Liberal.
    Partidul Regiunilor din Moldova
    Partidul Politic „Democrația Acasă”
    Mișcarea Profesioniștilor „Speranța-Надежда”
    Partidul Politic „PATRIA”
    Partidul Politic Partidul Verde Ecologist.
    Rapoartele privind veniturile și cheltuielile concurenților electorali în campania electorală la situația din 25 ianuarie 2019 au fost prezentate de următorii concurenți electorali: Partidul Democrat din Moldova, Partidul Politic, „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, Partidul Politic „Șor”, Partidul Politic „Partidul Nostru” și Partidul politic Mișcarea Populară Antimafie.
    Au prezentat rapoartele privind veniturile și cheltuielile din campania electorală la situația din 1 februarie 2019 următorii concurenți electorali: Partidul Democrat din Moldova, Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, Partidul Politic „Șor”, Partidul Politic „Partidul Nostru”, Partidul Național Liberal, Partidul Regiunilor din Moldova, Partidul Politic „PATRIA” și Partidul politic Mișcarea Populară Antimafie
    Cu referire la data prezentării rapoartelor, Comisia constată că Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” a prezentat rapoartele pentru ambele perioade cu întîrziere, astfel pentru situația din 25 ianuarie curent raportul a fost prezentat la data de 26 ianuarie 2019, iar pentru situația din 1 februarie a fost depus la data de 2 februarie 2019. De asemenea, cu întîrziere a prezentat rapoartele și Partidul politic Mișcarea Populară Antimafie, pentru ambele perioade de raportare fiind depuse la  data de 7 februarie 2019.
    În conformitate cu art. 22 alin. (2) lit. d), art. 43 alin. (4) din Codul electoral și pct. 18 din regulament, rapoartele privind veniturile și cheltuielile concurenților electorali prezentate au fost plasate pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale (www.cec.md), la rubrica „Alegeri parlamentare din 24 februarie 2019”/„Susținerea financiară”/„Susținerea financiară a concurenților electorali”, cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.
    În urma verificării prealabile a rapoartelor prezentate, sub aspectul plenitudinii informației și corespunderii cu cerințele de întocmire a acestora, Comisia constată, prin prisma competenței instituționale, că Partidul Democrat din Moldova, Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, Partidul Politic „Șor”, Partidul politic Mișcarea Populară Antimafie ,Partidul Politic „Partidul Nostru”, Partidul Național Liberal, Partidul Regiunilor din Moldova, Partidul Politic „PATRIA” s-au conformat prevederilor art. 41 și art. 43 din Codul electoral și ale regulamentului.
    Totodată, Comisia reține prevederile art. 41 alin. (2) lit. c) din Codul electoral și pct. 4 subpct. 1) din regulament, conform cărora, în caz de nedeschidere a unui cont la bancă cu menţiunea „Fond electoral”, concurentul electoral, în termen de 3 zile de la înregistrare,  informează despre acest fapt Comisia, asigurînd desfășurarea activităților ce nu implică cheltuieli financiare.
    În acest sens, Partidul Național Liberal a informat Comisia că la data primei raportări se afla în proces de deschidere a contului cu mențiunea „Fond electoral”. Partidul Politic Partidul Verde Ecologist a comunicat că la data de 1 februarie 2019 nu are deschis contul „Fond electoral” și nu a efectuat cheltuieli, la fel și Partidul Politic „Democrația Acasă” la data de 5 februarie 2019 a anunțat despre deschiderea contului cu mențiunea „Fond electoral”  în data de 1 februarie. Pe data de 9 februarie 2019 Partidul Liberal a informat Comisia că a deschis contul „Fond electoral” în data de 3 februarie și din această cauză nu a prezentat rapoartele pentru ambele perioade de raportare.
    Nu au prezentat rapoarte privind veniturile și cheltuielile concurenților electorali, precum și nici o notă informativă privind neîncasarea veniturilor și neefectuarea cheltuielilor pentru perioada supusă raportării sau despre faptul că nu vor deschide un cont la bancă cu mențiunea „Fond electoral” următoarele formațiuni politice:
    Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI”;
    Mișcarea Profesioniștilor „Speranța-Надежда”
    Astfel pentru nerespectarea art. 41 alin. (2) lit. c) și art. 43 din Codul electoral și pct. 4 subpct. 1) și pct. 14 subpct. 1) și 2) din regulament, formațiunile respective urmează a fi sancționate.
    În temeiul art. 18 alin.(2), 22 alin. (2), art. 41, art. 43 și art. 75 alin. (2) lit. a) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în conformitate cu Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
    1. Se ia act de rapoartele privind veniturile și cheltuielile din campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 prezentate de următorii concurenți electorali la situația din 25 ianuarie 2019 și din 1 februarie 2019:
    Partidul Democrat din Moldova, conform datelor generalizate și prezentate în Anexa nr. 1 la prezenta hotărîre;
    Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, conform datelor generalizate și prezentate în Anexa nr. 2 la prezenta hotărîre;
    Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, conform datelor generalizate și prezentate în Anexa nr. 3 la prezenta hotărîre;
    Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, conform datelor generalizate și prezentate în Anexa nr.4 la prezenta hotărîre;
    Partidul Politic „Șor”, conform datelor generalizate și prezentate în Anexa nr. 5 la prezenta hotărîre;
    Partidul politic Mișcarea Populară Antimafie, conform datelor generalizate și prezentate în Anexa nr. 6 la prezenta hotărîre;
    Partidul Politic „Partidul Nostru”, conform datelor generalizate și prezentate în Anexa nr. 7 la prezenta hotărîre;
    Partidul Național Liberal, conform datelor generalizate și prezentate în Anexa nr. 8 la prezenta hotărîre;
    Partidul Regiunilor din Moldova, conform datelor generalizate și prezentate în Anexa nr. 9 la prezenta hotărîre;
    Partidul Politic „PATRIA”, conform datelor generalizate și prezentate în Anexa nr. 10 la prezenta hotărîre.
    2. Se atenționează Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” și Partidul politic Mișcarea Populară Antimafie despre obligația prezentării în termen a rapoartelor privind veniturile și cheltuielile din campania electorală.
    3. Se avertizează Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI” și Mișcarea Profesioniștilor „Speranța-Надежда” pentru nerespectarea prevederilor art. 41 alin. (2) lit. c) și art. 43 din Codul electoral și a pct. 4 subpct. 1) și pct. 14 subpct 1) și 2) din Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015.
    4. Se obligă Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI” și Mișcarea Profesioniștilor „Speranța-Надежда” să prezinte, în termen de 24 de ore de la data adoptării prezentei hotărîri, rapoartele privind veniturile și cheltuielile din campania electorală la situația din 25 ianuarie 2019 și din 1 februarie 2019 sau, după caz, să informeze Comisia despre neîncasarea veniturilor și neefectuarea cheltuielilor pentru perioada supusă raportării sau despre faptul că nu vor deschide un cont la bancă cu mențiunea „Fond electoral”.
    5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                                    Alina RUSSU

    Secretar                                                                       Veaceslav Agrigoroae

    Nr. 2296. Chişinău, 12 februarie 2019.

    anexa nr.1
    anexa nr.2
    anexa nr.3
    anexa nr.4
    anexa nr.5
    anexa nr.6
    anexa nr.7
    anexa nr.8
    anexa nr.9