Platforma lex.justice.md este actualizată pînă la 31 mai 2019.
Versiunea actualizată a Registrului de stat al actelor juridice este disponibilă la adresa: www.legis.md.

 Ghidul utilizatorului
Status: 
Nr. Doc: 
Emis:    
Publicat:    
Publicat:   Nr:   
Text: 
în: 
Metoda:  Ascunde extrasele      
 
Parlamentul Republicii Moldova 
 Constituţia 
 Legile 
 Hotărîrile 
 Codurile 
Preşedintele Republicii Moldova 
Curtea Constituţională 
Curtea de Conturi 
Guvernul Republicii Moldova 
 Ordonanţele 
 Dispoziţiile 
 Hotărîrile 
Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice 
 
 
Acte internationale 
 Tratate 
 Acorduri 
 Conventii 
Banca Naţională a Moldovei 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
Autoritatile publice locale 
Alţi emitenţi  
   
Total găsite: 
TitluData publicarii
Următoarea pagină
cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului
pentru aprobarea Raportului
privind executarea bugetului
de stat pe anul 2018
 (HGO271/2019)
31.05.2019
cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului
pentru aprobarea Raportului
privind executarea bugetului
asigurărilor sociale
de stat pe anul 2018
 (HGO272/2019)
31.05.2019
cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea la
rețelele de gaze naturale şi prestarea
serviciilor de transport
şi de distribuție a gazelor naturale
 (HANRE112/2019)
31.05.2019
cu privire la aprobarea Regulamentului
privind furnizarea gazelor naturale
 (HANREC113/2019)
31.05.2019
cu privire la implementarea Planului măsurilor de supraveghere,
control şi eradicare a rabiei
la vulpi în Republica Moldova pentru
anii 2019–2023
 (OANSA182/2019)
31.05.2019
de inadmisibilitate a sesizării nr. 25g/2019
privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi
din articolul 325 alin. (1) din Codul penal

 (DCC20/2019)
31.05.2019
de inadmisibilitate a sesizării nr. 26g/2019
privind excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului
nr. 1096 din 8 noiembrie 2018
cu privire la modificarea anexei nr. 1
la
Hotărârea Guvernului nr. 970/2017
(circumscripțiile uninominale [nr. 2])
 (DCC21/2019)
31.05.2019
de inadmisibilitate a sesizării nr.39g/2019
privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale
articolului 18 alin. (2) din Legea nr. 105
din 13 martie 2003
privind protecția consumatorilor
[așa cum a fost modificată prin Legea nr. 153 din 1 iulie 2016]
 (DCC31/2019)
31.05.2019
de inadmisibilitate a sesizării nr. 27g/2019
privind excepția de neconstituționalitate a articolului 23 alin. (2)
din Codul de executare
 (DCC22/2019)
31.05.2019
de inadmisibilitate a sesizării nr. 28g/2019
privind excepția de neconstituționalitate a articolului 200 alin. (1) și (3)
din Codul
de procedură penală și a articolului 24 alin. (1) lit. a) din Legea
cu privire la statutul judecătorului
(suspendarea provizorie din funcție)
 (DCC23/2019)
31.05.2019
de inadmisibilitate a sesizării nr. 29g/2019
privind excepția de neconstituționalitate a punctului 4 subpct. 8) din
Hotărârea Guvernului nr. 124
din 15 februarie 2013 și a articolului 4 alin. (18)
din
Legea nr. 1417 din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare
a Titlului III al Codului fiscal
 (DCC24/2019)
31.05.2019
de inadmisibilitate a sesizării nr. 31g/2019
privind excepția de neconstituționalitate a articolului 2641
alineatul (3) din Codul penal
 (DCC25/2019)
31.05.2019
de inadmisibilitate a sesizării nr.32g/2019
privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din
articolul 4 alin. (6) din Legea
nr. 1054 din 16 iunie 2000 pentru
punerea în aplicare
a titlului IV din Codul fiscal
 (DCC26/2019)
31.05.2019
de inadmisibilitate a sesizării nr. 22g/2019
privind excepția de neconstituționalitate a articolului 11 alineatul (2)
din Codul penal
 (DCC17/2019)
31.05.2019
de inadmisibilitate a sesizării nr. 23g/2019
privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din
articolul 190 alin. (1)
din Codul penal și a articolului 326 alin. (1)
din Codul de procedură penală
 (DCC18/2019)
31.05.2019
de inadmisibilitate a sesizării nr. 24g/2019
privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din
articolul 163 alin. (1)
din Codul penal
(lăsarea în primejdie în cazul
în care făptuitorul știa despre primejdie)
 (DCC19/2019)
31.05.2019
cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării
postului de televiziune „Prime”
 (DCA20/67/2019)
31.05.2019
cu privire la prelungirea termenului de efectuare a controlului privind
circumstanțele de fapt asupra
sesizărilor parvenite la Consiliul Audiovizualului
din
partea dlui Igor Jebuleac și dnei Arina Spătaru
 (DCA21/70/2019)
31.05.2019
cu privire la rapoartele privind veniturile și cheltuielile participanților
la referendumul republican consultativ
din data de 24 februarie 2019,
la situația din 4, 11, 18,
25 ianuarie 2019 și 1, 8 februarie 2019
 (HCEC2295/2019)
31.05.2019
cu privire la rapoartele privind veniturile și cheltuielile concurenților
electorali în campania electorală pentru
alegerile parlamentare din
24 februarie 2019,
la situația din 25 ianuarie 2019 și 1 februarie 2019
 (HCEC2296/2019)
31.05.2019
Următoarea pagină
    Copyright © Ministerul Justitiei.