Ghidul utilizatorului
Status: 
Nr. Doc: 
Emis:    
Publicat:    
Publicat:   Nr:   
Text: 
în: 
Metoda:  Ascunde extrasele      
 
Parlamentul Republicii Moldova 
 Constituţia 
 Legile 
 Hotărîrile 
 Codurile 
Preşedintele Republicii Moldova 
Curtea Constituţională 
Curtea de Conturi 
Guvernul Republicii Moldova 
 Ordonanţele 
 Dispoziţiile 
 Hotărîrile 
Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice 
 
 
Acte internationale 
 Tratate 
 Acorduri 
 Conventii 
Banca Naţională a Moldovei 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
Autoritatile publice locale 
Alţi emitenţi  
   
Total găsite: 
TitluData publicarii
Următoarea pagină
cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)
din partea Partidului Politic „VOINȚA POPORULUI” pentru perioada
campaniei electorale la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019
 (HCEC2273/2019)
24.05.2019
privind aprobarea prospectului ofertei de preluare obligatorie
a acțiunilor emise de Banca Comercială „Moldindconbank” S.A
.
 (HCNPF20/2/2019)
24.05.2019
privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă
a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni „MOLDLOTO”
 (HCNPF20/3/2019)
24.05.2019
cu privire la înregistrări în Registrul de stat
al valorilor mobiliare
 (HCNPF20/5/2019)
24.05.2019
din Hotărârea nr.20/13 din 20 mai 2019 referitor la retragerea
licenței Brokerului de Asigurare - Reasigurare „LUCIADA” SRL
 (ECNPF20/13/2019)
24.05.2019
cu privire la contestația nr. CEC-10AP/37 din 1 februarie 2019
a domnului Valeri Culacli, pretendent la calitatea de candidat independent
pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția
 uninominală nr. 48, or. Slobozia, mun. Tiraspol și Bender
 (HCEC2260/2019)
24.05.2019
referitor la retragerea licențelor unor AEÎ
 (HCNPF20/8/2019)
24.05.2019
cu privire la aprobarea modelului Condițiilor la autorizația de retransmisiune
 (DCA18/60/2019)
24.05.2019
cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)
pentru perioada campaniei electorale din partea doamnei Grădinaru Renata,
candidat independent în circumscripția uninominală nr. 9, mun. Bălți,
la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019
 (HCEC2294/2019)
24.05.2019
cu privire la contestația nr. CEC-10 AP/39 din 1 februarie 2019
a domnului Maxim Lebedinschi, reprezentant cu drept de vot consultativ
al Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”
în Comisia Electorală Centrală
 (HCEC2261/2019)
24.05.2019
cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)
pentru perioada campaniei electorale din partea domnului Vengher Anatolie,
candidat independent în circumscripția uninominală nr. 3, or. Edineț
 la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019
 (HCEC2274/2019)
24.05.2019
pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale nr. 1955 din 21 decembrie 2018
„Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei
electorale uninominale nr. 21, orașul Criuleni”
 (HCECC2271/2019)
24.05.2019
pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale nr. 1956 din 21 decembrie 2018
„Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei
electorale uninominale nr. 22, orașul Ialoveni”
 (HCECC2293/2019)
24.05.2019
privind modificarea Anexei nr.3 la Hotărârea
CNPF nr.13/3 din 03.04.2008
 (HCNPFC17/3/2019)
24.05.2019
de inadmisibilitate a sesizării nr. 9g/2019
privind excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr. 769
din 25 noiembrie 1992 privind măsurile de ameliorare a situației materiale
a minorilor ai căror părinți se eschivează de la achitarea pensiei alimentare

(stabilirea indemnizației pentru îngrijirea copilului ai căror părinți
se eschivează de la achitarea pensiei alimentare)
 (DCC7/2019)
24.05.2019
de inadmisibilitate a sesizării nr. 11g/2019
privind excepția de neconstituționalitate a articolului 182
din Codul de procedură penală

(ridicarea provizorie a permisului de conducere)
 (DCC8/2019)
24.05.2019
de inadmisibilitate a sesizării nr. 12g/2019 privind excepţia de neconstituţionalitate
a unor dispoziții din articolul 349 alin. (1) din Codul penal

(amenințarea unei persoane cu funcţie de răspundere
sau a unei persoane care îşi îndeplinește datoria obştească)
 (DCC9/2019)
24.05.2019
de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 14a/2019 și nr. 18g/2019
privind controlul constituționalității Hotărârii Guvernului nr. 30 din
18 ianuarie 2019 cu privire la organizarea secțiilor de votare din străinătate
 (DCC11/2019)
24.05.2019
de inadmisibilitate a sesizării nr.16g/2019 privind excepția
de neconstituționalitate a articolului 2872 din Codul fiscal
 (DCC13/2019)
24.05.2019
de inadmisibilitate a sesizării nr. 17g/2019
privind excepția de neconstituționalitate a articolului 90 alin. (3) pct. 8)
din Codul de procedură penală

(interdicția audierii în calitate de martor a unei persoane acuzate
că ar fi comis o infracțiune)
 (DCC14/2019)
24.05.2019
Următoarea pagină
    Copyright © Ministerul Justitiei.