Platforma lex.justice.md este actualizată pînă la 31 mai 2019.
Versiunea actualizată a Registrului de stat al actelor juridice este disponibilă la adresa: www.legis.md.

 Ghidul utilizatorului
Status: 
Nr. Doc: 
Emis:    
Publicat:    
Publicat:   Nr:   
Text: 
în: 
Metoda:  Ascunde extrasele      
 
Parlamentul Republicii Moldova 
 Constituţia 
 Legile 
 Hotărîrile 
 Codurile 
Preşedintele Republicii Moldova 
Curtea Constituţională 
Curtea de Conturi 
Guvernul Republicii Moldova 
 Ordonanţele 
 Dispoziţiile 
 Hotărîrile 
Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice 
 
 
Acte internationale 
 Tratate 
 Acorduri 
 Conventii 
Banca Naţională a Moldovei 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
Autoritatile publice locale 
Alţi emitenţi  
   
Total găsite: 
TitluData publicarii
Pagina precedentă Următoarea pagină
cu privire la numirea în funcţie a doamnei Victoria PRISACARI
 (DGO25/2019)
31.05.2019
cu privire la numirea în funcţie a doamnei Ana BUHNEA
 (DGO26/2019)
31.05.2019
cu privire la numirea în funcţie a doamnei Aurelia SPĂTARU
 (DGO27/2019)
31.05.2019
privind desemnarea doamnei Tatiana Onufrei în calitate
de reprezentant al Guvernului în Portul Internațional Liber
„Giurgiulești”
 (DGO28/2019)
31.05.2019
pentru instituirea Grupului de lucru care va elucida aspectele privind
legalitatea activității bisericilor/
paracliselor edificate/amplasate pe
terenurile
proprietate publică
 (DGO29/2019)
31.05.2019
cu privire la transmiterea şi schimbarea categoriei
de destinaţie a unor terenuri
 (HGO270/2019)
31.05.2019
privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr.93/2019 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la
organizarea procedurii de implementare
a proiectelor
de renovare/dotare a instituţiilor de educaţie timpurie şi
a Regulamentului cu privire la organizarea procedurii
de implementare
a proiectelor de renovare/construcţie
a blocurilor sanitare în instituţiile
de învăţămînt primar,
gimnazial şi liceal
 (HGC280/2019)
31.05.2019
cu privire la înfiinţarea bustului regelui Ferdinand I
în satul Varniţa, raionul Anenii Noi
 (HGO261/2019)
31.05.2019
privind redistribuirea unor alocații aprobate prin
Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018
 (HGO281/2019)
31.05.2019
cu privire la înființarea răstignirii „Sfînta Cruce”
în municipiul Chișinău
 (HGO262/2019)
31.05.2019
pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare
din bugetul de stat a compensațiilor
pentru salariații angajați în
sectorul privat participanți
în cadrul Programului de stat „Prima casă”
 (HGO253/2019)
31.05.2019
pentru modificarea Regulamentului privind modul deplată a pensiilor
stabilite în sistemul public de pensii
și alocațiilor sociale de stat, aprobat
prin Hotărîrea
Guvernului nr. 929/2006
 (HGC263/2019)
31.05.2019
cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului
pentru aprobarea Raportului privind
executarea fondurilor asigurării
obligatorii de asistenţă
medicală pe anul 2018
 (HGO273/2019)
31.05.2019
cu privire la modificarea punctului 2 din Hotărîrea Guvernului
nr. 567/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul
de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru angajații
din sectorul public participanți în cadrul Programului de stat
„Prima casă
 (HGC254/2019)
31.05.2019
cu privire la transmiterea unui bun imobil
 (HGC264/2019)
31.05.2019
cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului
 (HGC255/2019)
31.05.2019
pentru modificarea Regulamentului privind modul
de ținere a Registrului medical, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 586/2017
 (HGC265/2019)
31.05.2019
pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1232/2016
cu privire la unele aspecte de introducere a produselor
petroliere prin frontiera de est
 (HGC275/2019)
31.05.2019
privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 694/2018
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire
și plată a indemnizației lunare pentru închirierea spațiului locativ
militarilor prin contract ai Armatei Naționale
 (HGC256/2019)
31.05.2019
pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului  nr.454/2008
cu privire la optimizarea participării
organelor centrale de specialitate
ale administraţiei
publice, precum şi a altor autorităţi administrative
centrale la executarea angajamentelor asumate faţă de organizaţiile
internaţionale
 (HGC266/2019)
31.05.2019
Pagina precedentă Următoarea pagină
    Copyright © Ministerul Justitiei.