Platforma lex.justice.md este actualizată pînă la 31 mai 2019.
Versiunea actualizată a Registrului de stat al actelor juridice este disponibilă la adresa: www.legis.md.

 Ghidul utilizatorului
Status: 
Nr. Doc: 
Emis:    
Publicat:    
Publicat:   Nr:   
Text: 
în: 
Metoda:  Ascunde extrasele      
 
Parlamentul Republicii Moldova 
 Constituţia 
 Legile 
 Hotărîrile 
 Codurile 
Preşedintele Republicii Moldova 
Curtea Constituţională 
Curtea de Conturi 
Guvernul Republicii Moldova 
 Ordonanţele 
 Dispoziţiile 
 Hotărîrile 
Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice 
 
 
Acte internationale 
 Tratate 
 Acorduri 
 Conventii 
Banca Naţională a Moldovei 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
Autoritatile publice locale 
Alţi emitenţi  
   
Total găsite: 
TitluData publicarii
Pagina precedentă Următoarea pagină
cu privire la aprobarea proiectului
Acordului
adițional la contractul de parteneriat public-privat
pentru proiectarea și construcția arenei polivalente de interes național
 (HGO276/2019)
31.05.2019
pentru aprobarea modelelor de acte privind importul
de seminţe și abrogarea unei hotărîri de Guvern
 (HGC257/2019)
31.05.2019
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului
nr. 504/2018 cu privire la Premiul Național
 (HGC267/2019)
31.05.2019
cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării
Amendamentului la Acordul dintre Ministerul Mediului al Republicii Moldova,
Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare
și Cooperare și Agenția Austriacă pentru
Cooperare
privind implementarea Proiectului „Consolidarea cadrului instituțional
în sectorul alimentării cu apă și sanitație din
Republica Moldova” (faza 01),
semnat la 13 mai 2016
 (HGO277/2019)
31.05.2019
cu privire la aprobarea proiectului Programului de utilizare a mijloacelor
fondurilor depozitate în cadrul
Proiectului „Agricultura conservativă – dezvoltarea
unui sistem durabil de gestionare a solurilor în Republica Moldova”
 (HGO287/2019)
31.05.2019
cu privire la transmiterea unor bunuri
 (HGO268/2019)
31.05.2019
cu privire la modificarea punctului 21 din Hotărîrea Guvernului nr. 960/2017
pentru punerea în aplicare
a Legii nr.109/2017 privind unele măsuri de control
la trecerea frontierei, de control vamal şi privind asigurarea regimului fiscal
în cadrul controlului comun
la unele puncte de trecere a frontierei de stat
moldo-ucrainene
 (HGC288/2019)
31.05.2019
pentru modificarea punctului 2 din anexa nr. 1
la Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităților din
Republica Moldova, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 10/2012
 (HGC269/2019)
31.05.2019
cu privire la alocarea mijloacelor financiare
 (HGO279/2019)
31.05.2019
cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare
ale orașului Cricova încheiate la 31 decembrie 2017
 (HKK31/2019)
31.05.2019
cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare
consolidate ale Ministerului Finanțelor încheiate la 31 decembrie 2018
 (HKK33/2019)
31.05.2019
cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare
ale or. Sângera încheiate la 31 decembrie 2017
 (HKK25/2019)
31.05.2019
cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare
consolidate ale Ministerului Justiției încheiate la 31 decembrie 2018
 (HKK28/2019)
31.05.2019
privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.205
din 21 decembrie 2018 „Cu privire la modul
de achitare şi evidenţă a plăţilor
la bugetul public
naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor
în anul 2019”
 (OMFC81/2019)
31.05.2019
cu privire la prelungirea perioadei de suspendare
a activității executorului judecătoresc Mihailov Gheorghe
 (OMJ129/2019)
31.05.2019
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
 (OMEIC132/2019)
31.05.2019
cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de coordonare
a efectuării
și supravegherii lucrărilor de menținere a șenalului navigabil
intern al Republicii Moldova
 (OMEI84/90/2019)
31.05.2019
R E C T I F I C A R E
 (RMO178/2019)
31.05.2019
privind completarea Decretului Preşedintelui
Republicii Moldova nr. 108-VII din 7 iunie 2012
 (DPC1162/2019)
31.05.2019
pentru aprobarea semnării Protocolului cu privire la stabilirea
relațiilor diplomatice
între Republica Moldova și Grenada
 (DPO1160/2019)
31.05.2019
Pagina precedentă Următoarea pagină
    Copyright © Ministerul Justitiei.