HGC728/2007
ID intern unic:  324210
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 728
din  29.06.2007
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în
Hotărîrea Guvernului nr. 1481 din 26 decembrie 2006

Publicat : 06.07.2007 în Monitorul Oficial Nr. 94-97     art Nr : 763
   Guvernul HOTĂRĂŞTE:
  Se aprobă modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1481 din 26 decembrie 2006 “Cu privire la marcarea producţiei alcoolice” (se anexează).

PRIM-MINISTRU                                                                                    Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor                                                                                    Mihail Pop
Ministrul dezvoltării informaţionale                                                           Vladimir Molojen

Nr. 728. Chişinău, 29 iunie 2007.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 728 din 29 iunie 2007
Modificările
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1481 din 26 decembrie 2006
    În punctul 4 al Hotărîrii Guvernului nr. 1481 din 26 decembrie 2006 “Cu privire la marcarea producţiei alcoolice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 199-202, art. 1564), cu modificările ulterioare, sintagma “1
iulie 2007” se substituie prin sintagma “31 decembrie 2007”.