HGA758/2007
ID intern unic:  324497
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 758
din  02.07.2007
privind modificarea Hotărîrii Guvernului
 nr.959 din 9 septembrie 2005
Publicat : 06.07.2007 în Monitorul Oficial Nr. 94-97     art Nr : 786
    Abrogată prin HG210 din 24.03.14, MO72-77/28.03.14 art.233

    În scopul asigurării depline a evidenţei cetăţenilor Republicii Moldova, domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    La punctul 1 alineatul unu din Hotărîrea Guvernului nr.959 din 9 septembrie 2005 “Cu privire la măsurile de asigurare a confirmării cetăţeniei şi documentării populaţiei din localităţile din stînga Nistrului (Transnistria)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.123-125, art.1032), cu modificările ulterioare, sintagma “1 iulie 2007” se substituie prin sintagma “31 decembrie 2007”.

    PRIM-MINISTRU                                                                Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul dezvoltării informaţionale                                      Vladimir Molojen
    Ministrul finanţelor                                                                Mihail Pop

    Nr. 758. Chişinău, 2 iulie 2007.