HFGDSBC61/1/2007
ID intern unic:  325409
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
REPUBLICII SOVIETICE SOCIALISTE MOLDOVENEŞTI
HOTĂRÎRE Nr. 61/1
din  28.09.2007
privind modificarea Regulamentului cu privire la modul de calculare şi plată de către bănci
a vărsămintelor şi contribuţiilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar
Publicat : 05.10.2007 în Monitorul Oficial Nr. 157-160     art Nr : 597     Data intrarii in vigoare : 05.10.2007
    În baza art. 44 alin. 2 din Legea Republicii Moldova nr. 575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar, luînd în consideraţie hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 208 din 15 august 2007 cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei şi întru conformarea actelor Fondului cu alte acte normative, Consiliul de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar,
Hotărăşte:
    1. Regulamentul cu privire la modul de calculare şi plată de către bănci a vărsămintelor şi contribuţiilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 8 din 20.08.2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.156-162, art. 317), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    - în capitolul II “Determinarea bazei de calcul”, la punctul 2.2.1, după grupa de conturi 2250 “Depozite la vedere cu dobîndă primite de la clienţi” se include grupa de conturi 2290 “Conturi aferente legalizării capitalului”.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Preşedintele Consiliului de
administraţie al fondului de
Garantare a Depozitelor
În Sistemul Bancar                                                                                                                          Petru VEVERIŢA

Nr. 61/1. Chişinău, 28 septembrie 2007.