HGC1483/2007
ID intern unic:  326439
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1483
din  26.12.2007
cu privire la aprobarea modificărilor
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 934 din 15 august 2007
Publicat : 28.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 203-206     art Nr : 1504
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 934 din 15 august 2007 “Cu privire la instituirea Sistemului informaţional automatizat “Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate” (se anexează).


    PRIM-MINISTRU                                                               Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei şi comerţului                                       Igor Dodon

    Nr. 1483. Chişinău, 26 decembrie 2007.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1483
din 26 decembrie 2007
Modificările ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr. 934 din 15 august 2007

    Hotărîrea Guvernului nr. 934 din 15 august 2007 “Cu privire la instituirea Sistemului informaţional automatizat “Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 131-135, art. 970) se modifică după cum urmează:
    la punctul 5, cuvintele “care se produc, se importă şi se comercializează” se substituie cu cuvintele “autohtone comercializate”;
    punctul 6 se exclude.