HCNPFC23/11/2013
ID intern unic:  348139
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 23/11
din  24.05.2013
cu privire la completarea Hotărîrii Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare nr.45/5 din 16.10.2009
Publicat : 07.06.2013 în Monitorul Oficial Nr. 122-124     art Nr : 831     Data intrarii in vigoare : 07.06.2013
    În temeiul prevederilor art.8 lit.b) şi lit.h), art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.48 alin.(2) lit.d) şi alin.(3) lit.g), art.49 alin.(2) lit.g) şi lit.h), art.53 alin.(5) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006 „Cu privire la asigurări” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.213),
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
 HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.45/5 din 16.10.2009 “Cu privire la aprobarea formei şi conţinutului rapoartelor specializate ale intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.197-200, art.877) se completează după cum urmează:
    1) în rubrica 3 din Registrul subagenţilor, personalului propriu cu atribuţii de intermediere şi asistenţilor în brokeraj ai intermediarului în asigurări şi/sau reasigurări din Anexa nr.1 după sintagma “Cod IDNO” se completează cu sintagma “/Cod IDNP”;
    2) la lit.c) din Modul de completare a registrului subagenţilor, personalului propriu cu atribuţii de intermediere şi asistenţilor în brokeraj ai intermediarului în asigurări şi/sau reasigurări din Anexa nr.1 după sintagma “Cod IDNO” se completează cu sintagma “/Cod IDNP”, iar după sintagma „conform certificatului de înregistrare de stat” se completează cu sintagma „sau datelor din Buletinul electronic”;
    3) în titlul Anexei nr.2 după sintagma „cod IDNO” se completează cu sintagma „/cod IDNP”.

    VICEPREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                  Victor CAPTARI

    Nr. 23/11. Chişinău, 24 mai 2013.