OIFPSA751/2013
ID intern unic:  348177
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 751
din  03.06.2013
privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de
seamă fiscale la impozitul pe bunurile imobiliare, pentru
bunurile imobiliare a căror impozitare se realizează reieşind
din valoarea estimată şi impozitul funciar
Publicat : 07.06.2013 în Monitorul Oficial Nr. 122-124     art Nr : 849
    Abrogat prin OIFPS495 din 10.06.15, MO150-159/19.06.15 art.1059

   
MODIFICAT
    OIFPS992 din 04.07.14, MO178-184/11.07.14 art.952


    Reieşind din modificările operate în Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr.1056-XIV din 16 iunie 2000 şi în Titlul VI al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare prin Legea Republicii Moldova nr.267 din 23 decembrie 2011, în scopul asigurării executării prevederilor art. 4 alin.(7) lit.a) al Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal şi art.2811 alin.(1) din Codul fiscal, precum şi în temeiul articolelor 133 alin.(1) lit.c), 187 şi 275 ale Codului fiscal,
О R D О N:
    1.  A aproba:
    1) Formularul tipizat al dării de seamă „Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ-13)”, conform anexei nr. 1 la prezentul ordin;
    2) Formularul tipizat al dării de seamă „Calculul impozitului funciar (Forma FUNJ-13)”, conform anexei nr. 2 la prezentul ordin;
    3) Instrucţiunea cu privire la modul de completare şi prezentare a Calculului impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ-13), conform anexei nr. 3 la prezentul ordin;
    4) Instrucţiunea cu privire la modul de completare şi prezentare a Calculului impozitului funciar (Forma FUNJ-13), conform anexei nr. 4 la prezentul ordin.
    5) Codurile înlesnirilor acordate la impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar, conform anexei nr. 5 la prezentul ordin.
    2. Dările de seamă specificate în subpunctele 1.1 şi 1.2 ale punctului 1, aprobate prin prezentul ordin, se prezintă de către contribuabili inspectoratului fiscal de stat teritorial începînd cu perioada fiscală - anul 2013.
    3. A abroga Ordinul IFPS nr. 229 din 11 mai 2010 „Privind modificarea Ordinului IFPS nr.24 din 06.02.2006 “Cu privire la aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale la impozitele funciar şi pe bunurile imobiliare” şi aprobarea formularelor dărilor de seamă “Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma-BIJ-10)”, “Calculul impozitului funciar (Forma FUNJ-10)” şi instrucţiunilor privind modul de completare a acestora”.
    4. Despre prevederile prezentului ordin inspectoratele fiscale de stat teritoriale urmează să informeze contribuabilii - subiecţi ai impunerii cu aceste impozite şi sa-i asigure gratuit cu formularele dărilor de seamă respective.
    5. Direcţia gestionarea documentelor şi arhivare va aduce prezentul ordin la cunoştinţa tuturor inspectoratelor fiscale de stat teritoriale.
    6. Direcţia juridică va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                 Ion PRISĂCARU

    Nr. 751. Chişinău, 3 iunie 2013.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin OIFPS992 din 04.07.14, MO178-184/11.07.14 art.952]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin OIFPS992 din 04.07.14, MO178-184/11.07.14 art.952]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin OIFPS992 din 04.07.14, MO178-184/11.07.14 art.952]

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin OIFPS992 din 04.07.14, MO178-184/11.07.14 art.952]

    anexa nr.5
    [Anexa nr.5 modificată prin OIFPS992 din 04.07.14, MO178-184/11.07.14 art.952]