LPC224/2017
ID intern unic:  372692
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 224
din  02.11.2017

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 355/2005

cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar

Publicat : 24.11.2017 în Monitorul Oficial Nr. 411-420     art Nr : 691     Data intrarii in vigoare : 01.01.2018
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La anexa nr. 3, compartimentul „Oficiul Avocatului Poporului” va avea următorul cuprins:

Oficiul Avocatului Poporului

 
Avocatul Poporului
11880
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului
11880
Adjunct al Avocatului Poporului
11340

    2. La anexa nr. 12, după textul „secretar general al Guvernului,” se introduce textul „Avocatul Poporului,”.
    Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                   Andrian CANDU

    Nr. 224. Chișinău, 2 noiembrie 2017.