LPC312/2017
ID intern unic:  373758
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 312
din  22.12.2017
pentru modificarea articolului 16 din Legea nr. 60/2012
privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități
Publicat : 12.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 7-17     art Nr : 70
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 16 din Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 155–159, art. 508), cu modificările și completările ulterioare, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) La determinarea dizabilității persoanelor încadrate în cîmpul muncii, inclusiv a copiilor cu vîrsta cuprinsă între 15 și 18 ani, Consiliul și structurile sale teritoriale iau în considerare studiile, funcția deținută, condițiile de muncă și elaborează recomandări pentru exercitarea în continuare a activităților de muncă.”

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Andrian CANDU

    Nr. 312. Chișinău, 22 decembrie 2017.