OSFSC18/2018
ID intern unic:  374123
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL FISCAL DE STAT
ORDIN Nr. 18
din  18.01.2018
cu privire la modificarea anexei
la Ordinul IFPS nr.446 din 21 iunie 2012
Publicat : 02.02.2018 în Monitorul Oficial Nr. 33-39     art Nr : 139
    În scopul executării prevederilor art.1181 şi art.119 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. În anexa la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.446 din 21 iunie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.131-134, art.802, 29.06.2012), în pct.6 lit.c) textul “livrări scutite de TVA” în ambele cazuri se substituie cu textul “livrări scutite de TVA fără drept de deducere”.
    2. Direcţia generală metodologia impozitelor şi taxelor va asigura publicarea prezentului Ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL SERVICIULUI
    FISCAL DE STAT                                                            Serghei PUŞCUŢA  

    Nr. 18. Chişinău, 18 ianuarie 2018.