HBNM36/1997
ID intern unic:  285555
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 36
din  08.08.1997
cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de întocmire
şi prezentare de către bănci a rapoartelor financiare
Publicat : 21.03.2002 în Monitorul Oficial Nr. 40-42     art Nr : 98     Data intrarii in vigoare : 08.08.1997
    MODIFICAT
    
HBN240 din 09.12.13, MO17-23/24.01.14 art.97

    Întru executarea art. 11 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi art. 37, 53, 54 din Legea instituţiilor financiare şi în scopul stabilirii sistemului nou standardizat de rapoarte de către băncile Republicii Moldova, Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei,
A HOTĂRÎT:
    I. Se aprobă Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor financiare.
    II. Începînd cu 30 septembrie 1997 se abrogă:
    1. Anexele la Regulamentul cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc, proces-verbal nr.17 din 31 mai 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.67 din 30 noiembrie 1995).
   
[Pct.II subpct.2 abrogat prin HBN240 din 09.12.13, MO17-23/24.01.14 art.97]
   
[Pct.II subpct.3 abrogat prin HBN240 din 09.12.13, MO17-23/24.01.14 art.97]
    4. Anexa nr.3 la Regulamentul cu privire la clasificarea creditelor şi rezervarea mijloacelor în fondul de risc, proces-verbal nr.28 din 12 iunie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.42-44 din 28 iunie 1996).
    5. Anexa la Regulamentul nr.33/09-01 cu privire la acordarea creditelor de către bănci funcţionarilor săi, proces-verbal nr.43 din 18.09.1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.64 din 03.10.1996).
    III. Departamentul Reglementare şi Supraveghere Bancară (dl Radu Musteaţa) să familiarizeze colaboratorii Băncii Naţionale antrenaţi în aplicarea cerinţelor Instrucţiunii date cu conţinutul şi particularităţile acesteia.
    IV. Direcţia administrativă (dl Ştefan Gobjilă) să prezinte în termen de trei zile Direcţiei de Stat "Moldpres" Instrucţiunea pentru publicare.
    V. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data aprobării cu publicarea ulterioară în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE
    CONSILIULUI DE ADMNISTRAŢIE
    AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI                                         Leonid TALMACI

    Chişinău, 8 august 1997.
    Nr. 36.