HBNA418/2000
ID intern unic:  285586
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 418
din  28.12.2000
cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului nr.3/09
cu privire la creditele "mari"
Publicat : 31.12.2000 în Monitorul Oficial Nr. 166-168     art Nr : 454     Data intrarii in vigoare : 31.12.2000

   
Abrogată prin HBN240 din 09.12.13, MO17-23/24.01.14 art.97

    Întru executarea art.11 şi 44 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi art.2, 25, 28 şi 53 din Legea instituţiilor financiare, precum şi în scopul optimizării controlului, modului de reglementare şi supraveghere a activităţii instituţiilor financiare,
S-A  H O T Ă R Î T:
1.  Se modifică şi se completează Regulamentul nr.3/09 cu privire la creditele "mari" (Monitorul Oficial al RM nr.70 din 14.12.1995), după cum urmează:
1.1. Capitolul I lit. B. cuvintele "grupul de persoane în interconexiune" se substituie cu cuvintele "grupul de persoane acţionînd în comun".
1.2. Pe tot parcursul textului cuvintele "în interconexiune" se substituie cu cuvintele "acţionînd în comun".
1.3. Din capitolul I lit. C se exclud cuvintele: "la părerea Direcţiei de reglare şi control asupra activităţii băncilor a Băncii Naţionale a Moldovei".
1.4. Punctul B din Capitolul II se completează cu un alineat nou cu următorul conţinut:
"Prevederile p.B.1. se aplică numai asupra băncilor, al căror portofoliu total de credite este mai mare decît mărimea capitalului minim necesar".
2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită Departamentul Reglementare şi Supraveghere Bancară (dl Radu Musteaţa).
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Preşedintele
Consiliului de administraţie
al băncii naţionale  a moldovei                            Leonid  TALMACI

Chişinău, 28 decembrie 2000.
Nr. 418.