HBNA6/1997
ID intern unic:  285609
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 6
din  08.07.1997
privind modificarea şi completarea Regulamentului
nr. 3/09 cu privire la creditele "mari"
Publicat : 24.07.1997 în Monitorul Oficial Nr. 48     art Nr : 81     Data intrarii in vigoare : 08.07.1997

   
Abrogată prin HBN240 din 09.12.13, MO17-23/24.01.14 art.97

    Întru executarea art.11 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi art. 28 din Legea instituţiilor financiare, precum şi în scopul definitivării (aducerii în concordanţă cu legislaţia în vigoare) controlului, modului de reglementare şi supraveghere a activităţii instituţiilor financiare, Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
H O T Ă R Ă Ş T E:
    I. Se modifică şi se completează Regulamentul 3/09 cu privire la creditele "mari" după cum urmează:
    1. Punctul 2 al paragrafului D al Capitolului I se expune cu următorul cuprins:
    "2. Datorii debitoare privind leasingul financiar".
    2. Capitolul I se completează cu un paragraf nou cu următorul cuprins:
    "H. "Portofoliul total de credite" reprezintă suma creditelor băncii şi datoriilor debitoare privind leasingul financiar, minus alocările pentru pierderi de la credite sau leasing".
    3. Paragraful B al Capitolului III se expune cu următorul cuprins:
    "B. Băncile prezintă Băncii Naţionale a Moldovei raportul lunar cu privire la soldul total al creditelor "mari" existente la data gestionară, în conformitate cu instrucţiunea Băncii Naţionale a Moldovei privind modul de întocmire şi prezentare a rapoartelor financiare".
    II. Departamentul Reglementare şi Supraveghere Bancară va întreprinde măsurile necesare privind îndeplinirea hotărîrii în cauză de către colaboratorii BNM.
    III. Controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărîri se pune în sarcina Departamentului Reglementare şi Supraveghere Bancară (dl Radu MUSTEAŢA).
    IV. Prezenta intră în vigoare din momentul adoptării cu publicarea ulterioară în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    Preşedintele Consiliului
    de Administraţie a Băncii
    Naţionale a Moldovei                                                          Leonid TALMACI

    Chişinău, 8 iulie 1997.
    Nr. 6.