DPC235/1996
ID intern unic:  287558
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 235
din  20.08.1996
cu privire la modificarea Decretului Preşedintelui
Republicii Moldova nr. 178 din 8 august 1992
Publicat : 22.08.1996 în Monitorul Oficial Nr. 56     art Nr : 554     Data intrarii in vigoare : 22.08.1996
    În temeiul articolului 29 din Legea nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. - Punctul 3 din Regulamentul despre modul de propunere pentru decorare cu distincţii de stat ale Republicii Moldova şi de înmînare a lor, aprobat prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 178 din 8 august 1992, se modifică după cum urmează:
    "3. Decorarea cu distincţii de stat poate fi efectuată de asemenea la propunerea autorităţilor publice, ministerelor, departamentelor, organelor supreme ale organizaţiilor obşteşti, ăuniunilor de creaţie".
    Art. 2. - Prezentul Decret intră în vigoare la data publicării.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                          Mircea SNEGUR

    Chişinău, 20 august 1996.
    Nr. 235.