DPC899/2002
ID intern unic:  287622
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 899
din  08.10.2002
privind completarea Regulamentului despre modul de propunere
pentru decorarea cu distincţii de stat ale Republicii Moldova şi
de înmînare a lor, aprobat prin Decretul Preşedintelui Republicii
Moldova nr. 178 din 8 august 1992
Publicat : 10.10.2002 în Monitorul Oficial Nr. 137-138     art Nr : 1068
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Regulamentul despre modul de propunere pentru decorarea cu distincţii de stat ale Republicii Moldova şi de înmînare a lor, aprobat prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 178 din 8 august 1992, se completează cu punctele 61 şi 62, cu următorul cuprins:
"61. Demersurile cu privire la decorarea întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi colectivelor de creaţie se fac de către organele lor ierarhic superioare sau de către organele administraţiei publice, iar în cazul unităţilor militare - de către Ministerul Apărării.
62. Propunerile pentru decorarea întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi colectivelor de creaţie din statele străine se fac de către Ministerul Afacerilor Externe sau de către organele administraţiei publice centrale, de comun acord cu Ministerul Afacerilor Externe."

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA               Vladimir VORONIN

    Chişinău, 8 octombrie 2002.
    Nr. 899-III.