DPO12/1997
ID intern unic:  288007
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 12
din  25.01.1997
privind numirea Guvernului
Publicat : 01.02.1997 în Monitorul Oficial Nr. 8     art Nr : 103     Data intrarii in vigoare : 25.01.1997
    În temeiul art.82 alin.(1) şi art.98  alin.(3)  din Constituţia Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Art.1. - Pe baza  votului  de  încredere  acordat  de  Parlament se numeşte Guvernul în următoarea componenţă:
    Ion CIUBUC                   - Prim-ministru
    Valeriu BULGARI           - viceprim-ministru
    Ion GUŢU                       - viceprim-ministru, ministrul economiei şi reformei
    Nicolae CERNOMAZ     - ministru de stat
    Mihai POPOV                 - ministrul afacerilor externe
    Mihail PLĂMĂDEALĂ   - ministrul afacerilor interne
    Gheorghe LUNGU          - ministrul agriculturii şi alimentaţiei
    Valeriu PASAT               - ministrul apărării
    Ion CASIAN                  - ministrul comunicaţiilor şi informaticii
    Ghenadie CIOBANU      - ministrul culturii
    Mihai SEVEROVAN      - ministrul dezvoltării teritoriului, construcţiilor
                                              şi gospodăriei comunale
    Valeriu CHIŢAN            - ministrul finanţelor
    Grigore TRIBOI             - ministrul industriei şi comerţului
    Iacob POPOVICI          - ministrul învăţămîntului, tineretului şi sportului
    Vasile STURZA              - ministrul justiţiei
    Dumitru NIDELCU         - ministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei
    Ceslav CIOBANU          - ministrul privatizării şi administrării proprietăţii de stat
    Mihai MAGDEI              - ministrul sănătăţii
    Tudor BOTNARU          - ministrul securităţii naţionale
    Vasile IOVV                   - ministrul transporturilor şi gospodăriei drumurilor.
    Art.2. - Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                     Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 25 ianuarie 1997.
    Nr. 12-II.