DPO1692/2000
ID intern unic:  288921
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1692
din  11.10.2000
privind instituirea sărbătorii profesionale - Ziua Juristului
Publicat : 19.10.2000 în Monitorul Oficial Nr. 130
    Recunoscînd aportul juriştilor la edificarea statului de drept prin promovarea valorilor sociale supreme, legalităţii şi echităţii sociale, prin exercitarea justiţiei şi apărarea demnităţii omului, a drepturilor şi libertăţilor lui,
Preşedintele Republicii Moldova
d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. - Se instituie sărbătoarea profesională - Ziua Juristului, care se va consemna anual la 19 octombrie.
    Art. 2. - Se abrogă Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 15 din 30 ianuarie 1996 privind instituirea Zilei lucrătorului justiţiei.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                               Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 11 octombrie 2000.
    Nr. 1692-II.