DPC199/1994
ID intern unic:  289562
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 199
din  14.06.1994
cu privire la modificarea Decretului Preşedintelui
Republicii Moldova nr.178 din 8 august 1992
Publicat : 30.06.1994 în Monitorul Oficial Nr. 6     Data intrarii in vigoare : 14.06.1994
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Art.1. - Alinenatele unu şi doi din punctul 9 al Regulamentului despre modul de propunere pentru decorarea cu destincţii de stat ale Republicii Moldova şi de înmînare a lor, aprobat prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.178 din 8 august 1992, se vor expune în următoarea redacţie:
    "Demersurileprivind decorarea cu destincţii de stat (alte documente cu propuneri ce argumentază decorarea), fişele de decorare colectivele de muncă le expediază pentru coorodonare primăriei oraşului sau comitetului executiv raional, după care se restituie colectivelor de muncă.
    Apoi colectivele de muncă expediază demersurile cu privire la decorare potrivit subordonării ministerilor, departamentelor, organelor republicane ale organizaţiilor obşteşti, uniunilor de creaţie, care examinează de comun acord cu comitetele sindicale republicane respective materialele primite, elaborează propuneri privind decorarea şi, după coordonarea cu comisia permanentă respectivă a Parlamentului Republicii Moldova, le prezintă Secretariatului Preşedintelui Republicii Moldova".
    Art.2. - Prezentul Decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                MIRCEA SNEGUR

    Chişinău, din 14 iunie 1994
    nr.199