DPO924/1999
ID intern unic:  291123
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 924
din  12.03.1999
privind numirea Guvernului
Publicat : 18.03.1999 în Monitorul Oficial Nr. 026     Promulgat : 12.03.1999     Data intrarii in vigoare : 12.03.1999
   În temeiul art.   82,  alin.  (1)  şi  al  art.  98  alin.  (4)  din Constituţia  Republicii Moldova, al art. 14 alin. (4) din Legea  privind statutul  juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri), precum şi al  pct. 17  din  Statutul  municipiului  Chişinău, aprobat  prin  Legea  privind statutul municipiului Chişinău,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. - Pe  baza  votului  de încredere acordat de  Parlament,  se numeşte Guvernul în următoarea componenţă:
    Ion STURZA                - Prim-ministru
    Nicolae ANDRONIC          - prim-viceprim-ministru
    Alexandru MURAVSCHI  - viceprim-ministru, ministru al economiei
                              şi reformelor
    Oleg STRATULAT            - viceprim-ministru
    Vladimir FILAT            - ministru de stat
    Anatol ARAPU              - ministru al finanţelor
    Alexandra CAN             - ministru al industriei şi comerţului
    Victor CHEIBAŞ            - ministru al transporturilor şi comunicaţiilor
    Mihail SEVEROVAN        - ministru al dezvoltării teritoriului,
                                  construcţiilor şi gospodăriei comunale
    Nicolae TĂBĂCARU        - ministru al afacerilor externe
    Valeriu BULGARI           - ministru al agriculturii şi industriei prelucrătoare
    Arcadie CAPCELEA        - ministru al mediului
    Anatol GREMALSCHI       - ministru al educaţiei şi ştiinţei
    Eugen GLADUN              - ministru al sănătăţii
    Vladimir GURIŢENCO      - ministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei
    Ghenadie CIOBANU          - ministru al culturii
    Tudor BOTNARU             - ministru al securităţii naţionale
    Valeriu PASAT             - ministru al apărării
    Victor CATAN              - ministru al afacerilor interne
    Ion PĂDURARU              - ministru al justiţiei.
    Art. 2. - Domnul   Gheorghe   TABUNŞCIC,   Guvernatorul   (Başkanul) Găgăuziei (Gagauz-Yeri), se confirmă în funcţia de membru al Guvernului.
    Art. 3. - Se   stabileşte  că  domnul  Serafim  URECHEAN,   primarul municipiului Chişinău, este din oficiu membru al Guvernului.
    Art. 4. - Membrii  Guvernului,  nominalizaţi la art. 1, 2 şi 3,  vor depune  la  12 martie 1999, jurămîntul în faţa Preşedintelui  Republicii Moldova.
    Art. 5. - Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.
    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                          Petru LUCINSCHI
    Chişinău, 12 martie 1999.
    Nr. 924-II.