DPA957/2002
ID intern unic:  291170
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 957
din  13.11.2002
privind constituirea Comisiei naţionale pentru integrare europeană
Publicat : 14.11.2002 în Monitorul Oficial Nr. 151     art Nr : 1197

    Abrogat prin DP1163-IV din 16.05.08, MO91/23.05.08 art.345

    MODIFICAT
    DP1082 din 15.01.03, MO117/15.08.02 art.22

    În temeiul art. 94 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. - Se constituie Comisia naţională pentru integrare europeană în următoarea componenţă:
Preşedinte
    TARLEV Vasile             - Prim-ministru
    Vicepreşedinte
    DUDĂU Nicolae           - ministru al afacerilor externe
Secretari:
    STRATAN Andrei         - ambasador cu misiuni speciale, coordonator
                                          naţional al Pactului de Stabilitate pentru Europa
                                          de Sud-Est
    LUPU Marian                - viceministru al economiei
Membri:
    MIŞIN Vadim               - vicepreşedinte al Parlamentului
    NEGUŢA Andrei          - preşedinte al Comisiei pentru politică externă a
                                           Parlamentului
    STEPANIUC Victor     - deputat în Parlament
    BRAGHIŞ Dumitru       - deputat în Parlament
    ODAGIU Ştefan           - viceprim-ministru, ministru al economiei
    TODOROGLO Dmitri  - viceprim-ministru, ministru al agriculturii şi industriei a
                                           limentare
    DUCA Gheorghe           - ministru al ecologiei, construcţiilor şi
                                          dezvoltării teritoriului
    GRECIANÎI Zinaida      - ministru al finanţelor
    MOREI Ion                   - ministru al justiţiei
    PAPUC Gheorghe         - ministru al afacerilor interne
    REVENCO Valerian      - ministru al muncii şi prtoecţiei sociale
    SIMA Gheorghe             - ministru al educaţiei
    TIMCIUC Iacob            - ministru al energeticii
    TALMACI Leonid         - guvernator al Băncii Naţionale a Moldovei
    TKACIUK Marc           - consilier al Preşedintelui Republicii
                                          Moldova în problemele de politică internă
    REIDMAN Oleg            - consilier al Preşedintelui Republicii
                                          Moldova în problemele economice
    KISTRUGA Eugenia      - consilier al Preşedintelui Republicii Moldova
                                            în problemele de politică externă
    REŞETNICOV Artur     - şef al Direcţiei drept şi relaţii publice a
                                          Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova,
                                          consilier al Preşedintelui în problemele
                                          juridice
    MOLOJEN Vladimir     - director general al Departamentului
                                         Tehnologii Informaţionale
    VÎLCU Nicolae            - director general al Departamentului Vamal
    TABUNŞCIC Gheorghe  - Guvernator (Başkan) al Găgăuziei
                                         (Gagauz-Yeri)
    ANDRIEŞ Andrei         - preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    MIHAILO Ion              - preşedinte al Consiliului Coordonator al
                                           Audiovizualului
    BENIUC Valentin         - rector al Academiei de Relaţii Internaţionale şi
                                           Studii Diplomatice
    GHEORGHIU Valeriu  - director de programe la Institutul de Politici
                                          Publice.
    ZGARDAN Vasile        - ministru al transporturilor şi comunicaţiilor
    [Art.1 modificat prin DP1082 din 15.01.03, MO117/15.08.02 art.22]
Art. 2. - Comisia naţională:
a) va elabora şi va prezenta Parlamentului spre aprobare Strategia de integrare europeană a Republicii Moldova;
b) va elabora şi aproba planul de acţiuni pentru realizarea Strategiei de integrare europeană a Republicii Moldova şi va coordona îndeplinirea acestuia.
Art. 3. - Realizarea politicii de integrare europeană va fi efectuată de către un organ al administraţiei publice, instituit în condiţiile legii.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                         Vladimir VORONIN

    Chişinău, 13 noiembrie 2002.
    Nr. 957-III.