HBNA161/2001
ID intern unic:  291462
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 161
din  28.06.2001
cu privire la modificarea Regulamentului nr.3/09
cu privire la creditele "mari"
Publicat : 05.07.2001 în Monitorul Oficial Nr. 73-74     art Nr : 210     Data intrarii in vigoare : 05.07.2001

   
Abrogată prin HBN240 din 09.12.13, MO17-23/24.01.14 art.97

    Întru executarea art. 11 şi 44 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi art.53 din Legea instituţiilor financiare, precum şi în scopul optimizării controlului, modului de reglementare şi supraveghere a activităţii instituţiilor financiare,
S-A  HOTĂRÎT:
1. Se modifică Regulamentul nr.3/09 cu privire la creditele "mari" (Monitorul Oficial al RM nr.70 din 14.12.1995), după cum urmează:
1.1. În Capitolul II lit.A cuvintele "să depăşească 30%" se substituie cu cuvintele "să depăşească 25%".
1.2. în Capitolul II lit.B cuvintele "să depăşească 40%" se substituie cu cuvintele "să depăşească 50%".
2. Creditele care deja au fost acordate pînă la data intrării în vigoare a p.1.1. al prezentei hotărîri şi care depăşesc limita maximă prevăzută la litera A din capitolul II (25%) nu se vor considera ca o încălcare pînă la achitarea acestora. Creditele menţionate în prima propoziţie nu pot fi prolongate.
3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită Departamentul reglementare şi supraveghere bancară (dl Radu Musteaţa).
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    Preşedintele
    Consiliului de Administraţie  
    al Băncii Naţionale a Moldovei                   Leonid TALMACI

    Chişinău, 28 iunie 2001.
    Nr. 161.