HBNA9/2003
ID intern unic:  291585
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 9
din  23.01.2003
privind modificarea Regulamentului nr.3/09
cu privire la creditele "mari"
Publicat : 31.01.2003 în Monitorul Oficial Nr. 11-13     art Nr : 23

   
Abrogată prin HBN240 din 09.12.13, MO17-23/24.01.14 art.97

    Întru executarea articolelor 11 şi 44 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi art.40 din Legea instituţiilor financiare, precum şi în scopul optimizării controlului, modului de reglementare şi supraveghere a activităţii instituţiilor financiare,
S-A HOTĂRÎT:
1. Se modifică Regulamentul nr.3/09 cu privire la creditele "mari" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.70 din 14.12.95), după cum urmează:
1.1. Capitolul I, lit.E se completează cu un punct nou cu următorul conţinut:
"3. Altor mijloace băneşti obţinute de bancă în formă de credit, în partea care se utilizează pentru asigurarea irevocabilă a creditelor acordate de aceasta".
2. Controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărîri se pune în sarcina Departamentului reglementare şi supraveghere bancară.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    Vicepreşedintele
    Consiliului de Administraţie
    al Băncii Naţionale a Moldovei                        Dumitru URSU

    Chişinău, 23 ianuarie 2003.
    Nr. 9.