HGA382/1995
ID intern unic:  292894
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 382
din  08.06.1995
cu privire la completarea Normelor pentru efectuarea
operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova
Publicat : 28.07.1995 în Monitorul Oficial Nr. 41-42     art Nr : 310
    În scopul controlului mai eficient şi reglementării operaţiunilor în numerar în Republica Moldova, Guvernul Republicii Moldova HOTĂTĂŞTE:
   1.Normele de efectuare a operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.764 din 25 noiembrie 1992, se completează cu un punct avînd următorul conţinut:
    "Întreprinderile, inclusiv cele cu venit bănesc permanent, trebuie să primească banii în numerar pentru retribuirea mincii, plata pensiilor achiziţionarea producţiei agricole, cumpărarea ambalajului  şi obiectelor de la populaţie în instituţiile bancare ale republicii".
    2. Se abrogă punctele 5 şi 6 din Normele sus-menţionate