HGA849/1995
ID intern unic:  293806
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 849
din  26.12.1995
cu privire la modificarea şi completarea
Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.384 din 8 iunie 1992
Publicat : 26.12.1995 în Nepublicat Nr. 000
Abrogată prin HG1568 din 25.12.03, MO6-12/01.01.04 art.46

Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.384 din 8 iunie 1992 "Cu privire la instituirea Premiului Naţional al Repubicii Moldova în domeniul literaturii, artei şi arhitecturii" (modificată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.481 din 11 iulie 1994 "Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova") se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatul doi al punctului 2 se expune în următoarea redacţie:

"Valoarea Premiului Naţional al Republicii Moldova se stabileşte de Guvernul Republicii Moldova odată cu aprobarea hotărîrii Comitetului pentru decernarea Premiului Naţional al Republicii Moldova în domeniul literaturii, artei şi arhitecturii ."

2. În Regulamentul cu privire la Premiul Naţional al Republicii Moldova în domeniul literaturii, artei şi arhitecturii, aproba prin hotărîrea menţionată :

propoziţia întîi din alineatul doi al punctului 3 se exclude;

punctul 4 se completează cu un nou alineat, avînd următorul cuprins:

„Aceeaşi lucrare poate fi înaintată în modul stabilit la Premiul Naţional al Republicii Moldova în domeniul literaturii, artei şi arhitecturii de cel mult două ori";

alineatul doi al punctului 9 se expune în următoarea redacţie:

"În cazul în care Premiul Naţional se decerneaza unui colectiv de autori (regizori, grup de arhitecti, etc.) suma respectivă se repartizează în mod egal tuturor autorilor.

3. Se modifică componenţa nominala a Comitetului pentru decernarea Premiului Naţional al Republicii Moldova în domeniul literaturii, artei şi arhitecturii, aprobată prin hotărîrea menţionată (anexa nr.2), expunînd-o în următoarea redacţie:

"Anexa nr.2

la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.384

din 8 iunie 1992


Componenţa nominală

a Comitetului pentru decernarea Premiului Naţional al

Republicii Moldova în domeniul literaturii, artei şi arhitecturii

Apostol Veniamin        - regizor

Beşleagă Vladimir      - scriitor

Bieşu Maria                 - solista a Operei Naţionale, Chişinău

Cibotaru Mihai             - scriitor

Cibotaru Arhip             - scriitor

Cimpoi Mihai                - critic literar

Ciobanu Ghenadie        - compozitor

Corbu Haralambie        - critic literar

Cuciuc Sergiu               - artist plastic

Dabija Nicolae             - scriitor

Doga Eugeniu               - compozitor

Druck Vlad                   - regizor de cinema

Garştea Veronica         - dirijor

Modîrcă Tadimir          - arhitect

Muntean Mihail            - solist al Operei Naţionale Chişinău

Mustea Gheorghe        .- compozitor 

Rusnac Constantin        - compozitor

Şolda Anatol                - arhitect

Vieru Grigore               - scriitor

Volontir Mihai              - actor

Vrabie Gheorghe         - artist plastic

Vutcărau Petru             - actor".


Prim-ministru

al Republicii Moldova                          ANDREI SANGHELI