HGA893/2002
ID intern unic:  293858
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 893
din  09.07.2002
cu privire la organigrama-tip şi statele-tip ale aparatului şi
 subdiviziunilor consiliului judeţean
Publicat : 18.07.2002 în Monitorul Oficial Nr. 103-105     art Nr : 1010
Abrogată prin HG689 din 10.06.03,MO116/13.06.03 art.711

MODIFICAT
HG1316 din 08.10.02, MO137/10.10.02 art.1436

În temeiul lit. l) art. 59 din Legea privind administraţia publică locală şi în scopul optimizării structurii administraţiei publice locale în teritoriile unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi apropierii de populaţie a serviciilor descentralizate, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă organigrama-tip şi statele-tip de personal ale aparatului şi subdiviziunilor (direcţiilor generale, direcţiilor, secţiilor) consiliilor judeţene, conform anexelor nr. 1, 2.
[Pct.1 modificat prin HG1316 din 08.10.02, MO137/10.10.02 art.1436]
2. Se recomandă consiliilor judeţene să modifice organigrama şi să reducă statele de personal ale aparatelor şi subdiviziunilor lor (direcţiilor generale, direcţiilor, secţiilor) în limitele stabilite, După reducere, numărul unităţilor din aparatul şi subdiviziunile consiliului nu va depăşi statele de personal, stabilite prin prezenta hotărîre.

    [Pct.2 modificat prin HG1316 din 08.10.02, MO137/10.10.02 art.1436]
3. Se stabileşte că consiliile judeţene pot crea, în funcţie de necesităţi, subdiviziuni pentru protecţia drepturilor copilului cu un număr de maximum 6 unităţi.
[Pct.3 inclus prin HG1316 din 08.10.02, MO137/10.10.02 art.1436; pct3-4 devin 4-5]
4. Se abrogă:
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 680 din 22 iulie 1999 "Cu privire la organigrama şi statele-tip ale aparatului, direcţiilor şi secţiilor Consiliului judeţean" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 80-82, art. 714);
punctul 4 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 499 din 30 mai 2000 "Despre aprobarea Regulamentului-cadru privind activitatea organelor locale de arhitectură şi urbanism (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 65-67, art. 584);
punctul 10 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 901 din 29 august 2000 "Cu privire la aprobarea Modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 115, art. 1001);
anexa nr. 4 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 127 din 16 februarie 2001 "Cu privire la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 25-26, art. 175).
5. Cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a prezentei hotărîri vor fi efectuate în limitele mijloacelor financiare aprobate în bugetele judeţene pentru anul 2002.

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                             Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Prim-viceprim-ministru                                           Vasile Iovv
Ministrul finanţelor                                                Zinaida Grecianîi
Ministrul justiţiei                                                   Ion Morei

Chişinău, 9 iulie 2002.
Nr. 893.

2hg893a1.rtf
[Anexa nr.1 modificată prin HG1316/08.10.02, MO137/10.10.02 art.1436]
    [Anexa nr.2 exclusă prin HG1316 din 08.10.02, MO137/10.10.02 art.1436; anexa nr.3 devine anexa nr.2]
   
[Anexa 2 în redactia HG1316 din 08.10.02, MO137/10.10.02 art.1436]

   

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.893
din 9 iulie 2002
STRUCTURA-TIP ŞI STATELE-TIP
ale consiliului judeţean

Nr d/o Aparatul consiliului judeţen, direcţiile, secţiile, serviciile acestuia Denumirea judeţelor
Bălţi Cahul Chişinău Edineţ Lăpuşna Orhei Soroca Taraclia Tighina Ungheni TOTAL
1 Aparatul consiliului judeţean 44 23 45 33 29 28 28 11 20 28 289
2 Direcţia generală economie şi reforme 18 10 22 17 14 15 14 3 10 14 137
3 Direcţia generală agricultură şi alimentaţie 27 17 27 25 27 24 19 7 18 24 215
4 Secţia protecţia mediului 3 2 5 4 4 2 2 1 1 3 27
5 Direcţia generală judeţeană învăţămînt 110 40 87 74 67 72 74 9 70 69 672
6 Direcţia tineret şi sport 12 5 12 9 9 9 7 3 5 7 78
7 Secţia construcţii, gospodărie comunală şi drumuri 7 6 5 4 4 4 5 1 2 3 41
8 Direcţia cultură 21 9 17 17 17 17 15 4 7 13 137
9 Direcţia asistenţă socială 43 14 32 31 27 27 23 5 12 22 237
10 Direcţia sănătăţii 17 10 17 17 17 15 14 4 10 14 135
11 Direcţia arhitectură şi urbanism 5 3 5 4 4 5 5 1 4 3 39
12 Serviciul arhivă 6 4 5 7 5 6 7 1 5 5 51
  TOTAL: 313 143 279 242 224 224 213 51 164 205 2058

[Anexa nr.4 exclusă prin HG1316 din 08.10.02, MO137/10.10.02 art.1436]
Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.893
din 9 iulie 2002
STRUCTURA-TIP ŞI STATELE-TIP
ale consiliului judeţean în teritoriu (sector)

Nr d/o Aparatul consiliului judeţean, direcţiile, secţiile, serviciile acestuia Denumirea judeţelor (sectoarelor)
  Bălţi Cahul Chişinău
Centrul Judeţean Făleşti Glodeni Rîşcani Sîngerei Cahul Cantemir Centrul judeţean Anenii Noi Criuleni Ialoveni Străşeni Dubăsari
1 Aparatul consiliului judeţean 28 4 4 4 4 19 4 27 4 4 4 4 4
2 Direcţia generală economie şi reforme 8 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 2
3 Direcţia generală agricultură şi alimentaţie 7 8 8 8 8 9 8 3 8 8 8 8 7
4 Secţia protecţia mediului 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
5 Direcţia generală judeţeană învăţămînt 30 21 17 21 21 19 18 22 18 20 19 19 14
6 Direcţia tineret şi sport 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
7 Secţia construcţii, gospodărie comunală şi drumuri 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
8 Direcţia cultură 5 4 4 4 4 5 4 2 4 4 4 4 2
9 Direcţia asistenţă socială 10 9 7 9 8 8 6 0 7 6 7 6 6
10 Direcţia sănătăţii 6 4 4 4 4 6 4 0 4 4 6 4 2
11 Direcţia arhitectură şi urbanism 2 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1
12 Serviciul arhivă 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
  Total 104 60 54 60 59 82 64 63 55 56 58 55 43


Nr d/o Denumirea judeţelor (sectoarelor)
Edineţ Lăpuşna Orhei Soroca Tighina Ungheni
Edineţ Briceni Donduşeni Ocniţa Hînceşti Basarabeasca Cimişlia Leova Orhei Rezina Şoldăneşti Teleneşti Soroca Drochia Floreşti Căuşeni Ştefan Vodă Ungheni Călăraşi Nisporeni
1 21 4 4 4 21 4 4 4 21 4 4 4 20 4 4 19 4 10 4 4
2 6 4 3 4 6 2 4 4 6 4 3 4 6 4 4 6 4 6 4 4
3 8 8 7 8 9 5 8 8 9 8 7 8 8 8 8 10 8 8 8 8
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 23 20 14 17 25 10 16 16 28 17 14 22 17 14 14 43 33 40 17 17
6 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4
9 9 8 7 7 9 6 6 6 9 6 6 6 9 7 7 6 6 9 7 6
10 6 4 4 4 6 4 4 4 6 4 4 4 6 4 4 6 4 6 4 4
11 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1
12 4 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 1 5 1 1 4 1 3 1 1
Total 89 58 49 54 91 41 52 62 95 53 48 58 83 51 51 106 89 104 54 53