HGC1412/2003
ID intern unic:  294370
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1412
din  26.11.2003
cu privire la aprobarea Completărilor la Hotărîrea Guvernului
nr. 1072 din 22 octombrie 1998
Publicat : 05.12.2003 în Monitorul Oficial Nr. 239     art Nr : 1465
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă Completările la Hotărîrea Guvernului nr. 1072 din 22 octombrie 1998 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la cimitire" (se anexează).
PRIM-MINISTRU                     Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Ministrul ecologiei,
construcţiilor şi dezvoltării
teritoriului                     Gheorghe Duca
Ministrul justiţiei                  Vasile Dolghieru
Chişinău, 26 noiembrie 2003.
Nr. 1412.
  Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1412
din 26 noiembrie 2003
Completările
la Hotărîrea Guvernului nr. 1072 din 22 octombrie 1998
Punctul 12 din Regulamentul cu privire la cimitire, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1072 din 22 octombrie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 100-102, art. 1037), se completează după cum urmează:
după cuvintele "Republicii Moldova" se introduc cuvintele ", precum şi a persoanelor străine fără loc de trai, decedate, însă identificate";
în final se completează cu un alineat nou avînd următorul cuprins:
"În alte cazuri, cheltuielile necesare pentru înmormîntarea şi întreţinerea mormintelor persoanelor decedate fără loc de trai (ori neidentificate) sînt suportate de autorităţile administraţiei publice locale".