HGM1413/2003
ID intern unic:  294371
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1413
din  27.11.2003
cu privire la alocaţiile de stat pentru merite deosebite faţă de stat
Publicat : 05.12.2003 în Monitorul Oficial Nr. 239-242     art Nr : 1466

   
MODIFICAT
   
HG221 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.242; în vigoare 05.04.19
    HG636 din 06.07.18, MO256-265/13.07.18 art.696; în vigoare 01.07.18
   
HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483
    HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545
    HG227 din 29.03.13, MO69-74/05.04.13 art.281
   
HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177
    HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437

    Titlul modificat prin HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483

    NOTĂ:
  
Pe tot parcursul textului hotărîrii şi Regulamentului, cuvintele „Banca de Economii” S.A.”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „prestatorul de servicii de plată desemnat”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545    Întru realizarea Legii cu privire la veterani nr.190-XV din 8 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 84-86, art. 392), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a alocaţiilor de stat pentru merite deosebite faţă de stat (se anexează).
    [Pct.1 modificat prin HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
2. Cheltuielile legate de plata alocaţiilor  de stat pentru merite deosebite faţă de stat vor fi suportate din contul mijloacelor bugetului de stat.
    [Pct.2 modificat prin HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
3. Casa Naţională de Asigurări Sociale va deschide un cont curent cu destinaţie specială la prestatorul de servicii de plată desemnat în scopul acumulării mijloacelor transferate de la bugetul de stat pentru plata alocațiilor de stat pentru merite deosebite față de stat.
   
[Pct.3 modificat prin HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
4. Plata alocaţiilor de stat pentru merite deosebite faţă de stat, stabilite prin prezenta hotărîre, se efectuează de către prestatorul de servicii de plată desemnat. Solicitantul/beneficiarul desemnează, prin cerere, prestatorul de servicii de plată. Prestatorul de servicii de plată desemnat încheie contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.
    [Pct.4 modificat prin HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
    [Pct.4 în redacţia HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
5. Contractul privind plata alocaţiilor  de stat pentru merite deosebite faţă de stat, se încheie de către Casa Naţională de Asigurări Sociale şi prestatorul de servicii de plată desemnat.
    [Pct.5 modificat prin HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
    [Pct.5 modificat prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
6. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.1291 din 27 octombrie 2003 "Cu privire la alocaţiile nominale de stat pentru merite deosebite faţă de stat".
7. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
   
[Pct.7 modificat prin HG636 din 06.07.18, MO256-265/13.07.18 art.696; în vigoare 01.07.18]
    [Pct.7 modificat prin HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177]
    [Pct.7 modificat prin HG462 din 24.03.08, MO01.04.08 art.437]

    PRIM-MINISTRU                                             Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul muncii
    şi protecţiei sociale                                              Valerian Revenco
    Ministrul finanţelor                                              Zinaida Grecianîi
    Ministrul justiţiei                                                  Vasile Dolghieru

    Chişinău, 27 noiembrie 2003.
    Nr. 1413.

       Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.1413
din  27 noiembrie 2003

REGULAMENTUL
cu privire la modul de stabilire şi plată a alocaţiilor
de stat pentru merite deosebite faţă de stat
[Denumirea modificată prin HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
I. Dispoziţii generale
1. Prezentul Regulament determină modul de stabilire şi plată a alocaţiilor de stat pentru merite deosebite faţă de stat în conformitate cu Legea cu privire la veterani nr. 190-XV din 8 mai 2003.
   
[Pct.1 modificat prin HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
   
11. Se instituie alocațiile lunare de stat pentru merite deosebite față de stat, după cum urmează:
    a) alocaţie lunară nominală de stat pentru persoanele cu merite deosebite faţă de stat (în continuare – alocaţie nominală);
    b) alocație lunară pentru merite deosebite față de stat pentru soția/soțul sau mama/tatăl persoanelor decorate post-mortem cu „Ordinul Republicii” sau cu ordinul „Ștefan cel Mare” (în continuare –  alocaţie pentru merite deosebite).
    [Pct.11 introdus prin HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
    2. Au dreptul la alocaţie nominală beneficiarii de pensii sau alocații sociale de stat, stabilite conform legislației naționale, încadraţi în următoarele categorii:
    a) persoanele decorate cu distincţii de stat în temeiul Legii nr.1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova;
    b) persoanele decorate cu distincţii de stat ale fostei U.R.S.S. echivalate cu distincţiile de stat ale Republicii Moldova prin Hotărîrea Parlamentului nr.533-XIII din 13 iulie 1995 cu privire la drepturile cetăţenilor Republicii Moldova decoraţi cu distincţii de stat ale fostei U.R.S.S.
    Au dreptul la alocaţie pentru merite deosebite soţia/soţul, cetățeni ai Republicii Moldova, a/al persoanei decorate post-mortem cu „Ordinul Republicii” sau cu ordinul „Ştefan cel Mare”, cu care, la data decesului acesteia, s-a aflat în relaţii de căsătorie sau mama/tatăl, cetățeni ai Republicii Moldova, a/al persoanei decorate post-mortem cu „Ordinul Republicii” sau cu ordinul „Ştefan cel Mare”. Alocaţia pentru merite deosebite se stabileşte şi se plăteşte soţiei ori soţului, după caz, iar în lipsa acestora – unuia dintre părinţii persoanei decorate post-mortem. În cazul părinţilor aflaţi în divorţ, cuantumul stabilit se împarte între ei în părţi egale, în baza cererilor depuse de către fiecare în parte, în condiţiile prezentului Regulament.
    [Pct.2 modificat prin HG636 din 06.07.18, MO256-265/13.07.18 art.696; în vigoare 01.07.18]
    [Pct.2 în redacţia HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
[Pct.2 în redacţia HG227 din 29.03.13, MO69-74/05.04.13 art.281]
[Pct.3 abrogat prin HG227 din 29.03.13, MO69-74/05.04.13 art.281]
4. Alocaţia nominală se stabileşte în următoarele cuantumuri:
a) persoanelor care s-au învrednicit de titluri onorifice şi celor decorate cu medalii sau cruci - 50 de lei;
   
[Pct.4 lit.a) modificată prin HG221 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.242; în vigoare 05.04.19]
    [Pct.4 lit.a) modificată prin HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
b) persoanelor decorate cu ordine, cu excepţia persoanelor decorate cu ordinele „Ordinul Republicii”, „Ştefan cel Mare” sau „Slava Muncii” de clasele I, II sau III sau persoanelor care deţin titlul de Erou al Muncii Socialiste – 100 de lei;
    [Pct.4 lit.b) modificată prin HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
    [Pct.4 lit.b) în redacţia HG227 din 29.03.13, MO69-74/05.04.13 art.281]
c) persoanelor care s-au învrednicit de titluri onorifice, celor decorate cu medalii, cruci şi ordine - 100 de lei;
   
[Pct.4 lit.c) modificată prin HG221 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.242; în vigoare 05.04.19]
    [Pct.4 lit.c) modificată prin HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
d) persoanelor decorate cu ordinele „Ordinul Republicii”, „Ştefan cel Mare” sau „Slava Muncii” de clasele I, II sau III sau persoanelor care deţin titlul de Erou al Muncii Socialiste – 500 de lei.
    [Pct.4 lit.d) în redacţia HG227 din 29.03.13, MO69-74/05.04.13 art.281]
   
Alocaţia pentru merite deosebite se stabileşte soției/soțului sau mamei/tatălui persoanelor decorate post-mortem cu „Ordinul Republicii” sau cu ordinul „Ștefan cel Mare” în cuantum de 500 de lei. Alocația pentru merite deosebite se stabilește și se plătește pentru fiecare persoană decorată post-mortem cu „Ordinul Republicii” sau cu ordinul „Ștefan cel Mare”.
    [Pct.4 alineat introdus prin HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
II. MODUL DE STABILIRE A ALOCAȚIILOR DE STAT
PENTRU MERITE DEOSEBITE FAȚĂ DE STAT
[Capitolul II denumirea modificată prin HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
5. Alocaţiile nominale se stabilesc conform prevederilor articolului 21 alineatul (2) literele a) şi b) din Legea cu privire la veterani, iar alocaţiile pentru merite deosebite – conform prevederilor articolului 21 alineatul (3) din legea menționată.
   
[Pct.5 în redacția HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
6. Cererea de stabilire a alocaţiei de stat pentru merite deosebite faţă de stat se depune la Casa teritorială de asigurări sociale de la locul de trai, cu excepţia persoanelor specificate la punctul 2 alineatul doi al prezentului Regulament, domiciliate în localitățile din stînga Nistrului.
    Cererile de acordare a alocaţiei de stat pentru merite deosebite faţă de stat cetățenilor Republicii Moldova domiciliați în localitățile din stînga Nistrului, care fac parte din categoria de beneficiari specificată la punctul 2 alineatul doi al prezentului Regulament se examinează de către casele teritoriale de asigurări sociale, după cum urmează: de către Casa teritorială de asigurări sociale Rezina – cetățenii din raioanele Rîbnița și Camenca; de către Casa teritorială de asigurări sociale Dubăsari – cetățenii din raioanele Dubăsari și Grigoriopol;  de către Casa teritorială de asigurări sociale Anenii Noi – cetățenii din municipiile Tiraspol și Bender; de către Casa teritorială de asigurări sociale Căușeni – cetățenii din raionul Slobozia.
    
[Pct.6 în redacția HG636 din 06.07.18, MO256-265/13.07.18 art.696; în vigoare 01.07.18]
    [Pct.6 modificat prin HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
7. Alocația nominală de stat pentru merite deosebite față de stat se stabileşte de la data depunerii cererii cu toate documentele necesare, dar nu mai devreme de data stabilirii pensiei/alocației sociale de stat.
    Pentru categoriile de persoane specificate la punctul 2 alineatul doi al prezentului Regulament, alocaţia de stat pentru merite deosebite faţă de stat se stabileşte de la data depunerii cererii cu toate documentele necesare.
    [Pct.7 modificat prin HG636 din 06.07.18, MO256-265/13.07.18 art.696; în vigoare 01.07.18]
    [Pct.7 în redacția HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
   
71. Persoanelor ce se încadrează în categoria de beneficiari de alocații pentru merite deosebite, specificaţi în punctul 2 alineatul doi al prezentului Regulament, care au depus cererea cu documentele necesare în termen de pînă la 31 iulie 2017 inclusiv, dreptul la alocația pentru merite deosebite li se stabilește începînd cu 1 septembrie 2016, dar nu mai devreme de data stabilirii pensiei/alocației sociale de stat.
    [Pct.71 introdus prin HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
8. Pentru persoanele, care au beneficiat anterior de majorări la pensie pentru merite deosebite faţă de stat, alocaţia nominală se stabileşte începînd cu 1 mai 2003.
9. În cazul apariţiei circumstanţelor ce generează schimbarea categoriei la care se atribuie beneficiarul, revizuirea cuantumului alocaţiei nominale se efectuează începînd cu data de 1 a lunii următoare în care au apărut aceste circumstanţe.
   
91. Din categoriile de beneficiari de alocaţii pentru merite deosebite, specificate în punctul 2 alineatul doi al prezentului Regulament, dreptul se acordă, respectînd prioritatea solicitării:
    1)  soției/soțului persoanei decorate post-mortem cu „Ordinul Republicii” sau cu ordinul „Ștefan cel Mare”, cu care, la data decesului acesteia, s-a aflat în relaţii de căsătorie;
    [Pct.91 subpct.1) modificat prin HG636 din 06.07.18, MO256-265/13.07.18 art.696; în vigoare 01.07.18]
    2)  unuia dintre părinţii persoanei decorate post-mortem cu „Ordinul Republicii” sau cu ordinul „Ştefan cel Mare”, după cum urmează:
    [Pct.91 subpct.2) modificat prin HG636 din 06.07.18, MO256-265/13.07.18 art.696; în vigoare 01.07.18]
    a) în cazul în care lipsesc beneficiarii specificați în subpunctul 1) al prezentului punct sau
    b) în cazul în care persoanele specificate în subpunctul 1) al prezentului punct nu și-au realizat acest drept prin depunerea cererii pentru acordarea alocației pentru merite deosebite cu documentele necesare.
    [Pct.91 introdus prin HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
    92. În cazul în care alocaţia pentru merite deosebite a fost stabilită în conformitate cu prevederile punctului 91 subpunctul 2) al prezentului Regulament, iar ulterior a fost depusă cererea de acordare a alocaţiei de stat pentru merite deosebite faţă de stat cu documentele necesare din partea soției/soțului persoanei decorate post-mortem cu „Ordinul Republicii” sau cu ordinul „Ştefan cel Mare”, stabilirea şi plata acestei alocaţii părintelui/părinţilor este sistată din luna în care la Casa teritorială de asigurări sociale se înregistrează această cerere din partea soţiei/soţului persoanei decorate post-mortem.
    [Pct.92 în redacția HG636 din 06.07.18, MO256-265/13.07.18 art.696; în vigoare 01.07.18]
    [Pct.92 introdus prin HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
    93. În cazul părinţilor aflaţi în divorţ, ai persoanelor decorate post-mortem cu „Ordinul Republicii” sau cu ordinul „Ștefan cel Mare”, fiecare dintre părinți depune cererea cu documentele necesare separat pentru a solicita dreptul la alocaţia pentru merite deosebite, în condițiile prezentului Regulament. Dacă cererea cu documentele necesare este depusă doar de către unul dintre părinții aflați în divorț, cuantumul alocației pentru merite deosebite se stabilește în mărime de 500 lei lunar. Împărțirea în părți egale a cuantumului alocației pentru merite deosebite pentru această categorie de beneficiari se efectuează începînd cu data de 1 a lunii următoare înregistrării cererii cu o astfel de solicitare, depuse de către cel de-al doilea părinte.
    [Pct.93 modificat prin HG636 din 06.07.18, MO256-265/13.07.18 art.696; în vigoare 01.07.18]
    [Pct.93 introdus prin HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
10. Persoanelor care se încadrează în două categorii de beneficiari, specificate în punctul 2 alineatul unu, li se stabileşte o singură alocaţie nominală, la alegere.
   
[Pct.10 modificat prin HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
   
101. Persoanele care se încadrează concomitent în una dintre categoriile de beneficiari de alocație nominală, specificate la punctul 4 alineatul unu și în una dintre categoriile de beneficiari de alocație pentru merite deosebite, specificate în punctul 4 alineatul doi al prezentului Regulament, au dreptul de a solicita ambele alocaţii, prin depunerea cererilor separate cu documentele necesare, în condițiile prezentului Regulament.
    [Pct.101 introdus prin HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
11. La cererea de stabilire a alocaţiei de stat pentru merite deosebite față de stat se anexează copiile următoarelor documente:
    actul de identitate;
    documentul ce confirmă faptul decorării cu ordin sau medalie ori conferirea titlului onorific;
    după caz, certificatul de căsătorie.
    Beneficiarii menţionaţi la punctul 2 alineatul doi din prezentul Regulament, pe lîngă documentele specificate în alineatul unu al prezentului punct, trebuie să prezinte actele de stare civilă care să confirme, respectiv, statutul de soţ supravieţuitor, părinte sau părinţi divorţaţi  ai persoanelor decorate post-mortem cu „Ordinul Republicii” sau cu ordinul „Ștefan cel Mare”, precum şi certificatele de deces ale acestor persoane.
    Documentele specificate în prezentul punct se prezintă în copie şi în original. Originalele documentelor  se restituie solicitantului după confruntarea acestora cu copiile.
    [Pct.11 modificat prin HG636 din 06.07.18, MO256-265/13.07.18 art.696; în vigoare 01.07.18]
    [Pct.11 în redacția HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
12. Pentru persoanele, care au  beneficiat anterior de majorări la pensie pentru merite deosebite faţă de stat, documentele nu se reînoiesc.
   
Majorările la pensie pentru merite deosebite faţă de stat, stabilite persoanelor pînă la 1 ianuarie 1999, în conformitate cu art.64 al Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr.1544-XII din 23 iunie 1993, se menţin în mărimile stabilite anterior, calculate în baza pensiei minime pentru limită de vîrstă în vigoare pînă la 1 ianuarie 1999.
    [Pct.12 modificat prin HG227 din 29.03.13, MO69-74/05.04.13 art.281]
   
121. Cererea cu toate documentele necesare, stipulate la punctul 11 al prezentului Regulament, se acceptă şi se înregistrează într-un registru de către reprezentantul Casei teritoriale de asigurări sociale. Solicitantului i se eliberează o recipisă de primire a cererii, indicîndu-se data şi numărul de înregistrare. În cazul în care nu au fost prezentate toate documentele necesare, cererea nu se acceptă și nu se înregistrează.
    [Pct.121 introdus prin HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
    13. Cererea de stabilire a alocației de stat pentru merite deosebite față de stat şi documentele anexate se examinează de Casa teritorială de asigurări sociale în termen de 30 zile de la data înregistrării.
    Decizia cu privire la stabilirea/refuzul stabilirii alocației de stat pentru merite deosebite față de stat se aprobă de către conducătorul Casei teritoriale de asigurări sociale.
    Decizia cu privire la stabilirea/refuzul stabilirii alocației de stat pentru merite deosebite față de stat, cererea şi documentele depuse se anexează la dosarul de pensie al beneficiarului, iar în cazul persoanelor din categoria specificată la punctul 2 alineatul doi al prezentului Regulament, care nu sînt beneficiari de pensie sau alocație socială de stat – la dosarul personal al acestora.
    [Pct.13 modificat prin HG636 din 06.07.18, MO256-265/13.07.18 art.696; în vigoare 01.07.18]
[Pct.13 în redacția HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
14. În cazul în care Casa teritorială de asigurări sociale refuză stabilirea alocației de stat pentru merite deosebite față de stat, în termen de 10 zile de la luarea deciziei, solicitantului i se restituie actele, indicîndu-se motivele refuzului şi modul de contestare a deciziei.
[Pct.14 modificat prin HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
III. PLATA ALOCAȚIILOR DE STAT PENTRU
MERITE DEOSEBITE FAȚĂ DE STAT
[Capitolul III denumirea modificată prin HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
15. Plata alocațiilor de stat pentru merite deosebite față de stat se efectuează, pentru luna în curs, de către prestatorul de servicii de plată desemnat. Solicitantul/beneficiarul desemnează, prin cerere, prestatorul de servicii de plată. Prestatorul de servicii de plată desemnat încheie contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.
    [Pct.15 modificat prin HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
    [Pct.15 în redacţia HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
16. În cazul în care beneficiarul îşi schimbă locul de trai, plata alocației de stat pentru merite deosebite față de stat se suspendă la locul precedent de trai şi este reluată prin decizia Casei teritoriale de asigurări sociale de la locul nou de trai din luna suspendării.
    [Pct.16 modificat prin HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
17. Sumele cu titlu de alocație de stat pentru merite deosebite față de stat stabilite, dar care nu au fost primite la timp din vina beneficiarului, pot fi solicitate în baza cererii scrise sau la solicitarea verbală a beneficiarului pentru o perioadă de 3 ani premergători datei adresării.
   
[Pct.17 modificat prin HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
   
[Pct.17 modificat prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
18. În cazul în care alocația de stat pentru merite deosebite față de stat este stabilită, iar beneficiarul nu a reuşit s-o primească din cauza decesului, datoria la plata alocaţiei poate fi achitată integral, inclusiv pe luna decesului, rudei sau persoanei care va depune dovezi că a suportat cheltuielile cauzate de deces.
   
[Pct.18 modificat prin HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
19. Sumele alocației de stat pentru merite deosebite față de stat neachitate la timp din vina organului, care stabileşte şi plăteşte alocaţia, se plătesc retroactiv fără nici o limitare.
   
[Pct.19 modificat prin HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
20. Alocaţia nominală se plăteşte personal titularului, tutorelui, curatorului,  mandatarului acestora.
Alocația de stat pentru merite deosebite față de stat se plăteşte mandatarului numai la prezentarea procurii, a cărei valabilitate nu poate fi mai mare de 6 luni consecutive.
   
[Pct.20 modificat prin HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
21. Persoanelor care locuiesc în aziluri pentru persoane în vîrstă și persoane cu dizabilități alocația de stat pentru merite deosebite față de stat li se achită pe deplin.
[Pct.21 în redacția HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
22. Plata alocației de stat pentru merite deosebite față de stat pe perioada privaţiunii de libertate se suspendă.
   
[Pct.22 modificat prin HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
23. Din alocațiile de stat pentru merite deosebite față de stat nu se efectuează reţineri, cu excepţia cazurilor de supraplată.
   
[Pct.23 modificat prin HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
24. Beneficiarului care se stabileşte cu domiciliul în străinătate alocația de stat pentru merite deosebite față de stat se plăteşte pînă în luna în care a fost scos de la evidenţă în localitatea de domiciliu.
   
[Pct.24 modificat prin HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
   
[Pct.25 abrogat prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
26. Casa Naţională de Asigurări Sociale prezintă listele electronice pentru plata alocațiilor de stat pentru merite deosebite față de stat prestatorului de servicii de plată desemnat, lunar, odată cu virarea mijloacelor financiare pentru aceste scopuri.
    [Pct.26 modificat prin HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
    [Pct.26 în redacţia HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
27. Listele pentru plata alocațiilor de stat pentru merite deosebite față de stat pe suport de hîrtie se păstrează la casele teritoriale de asigurări sociale pe parcursul a 3 ani.
    [Pct.27 modificat prin HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
    [Pct.27 în redacţia HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
   
271. Persoanele care, la data de 1 iunie 2015, beneficiază de alocaţii nominale vor continua să beneficieze de acestea prin intermediul aceluiaşi prestator de servicii de plată, pînă la desemnarea de către beneficiari, prin cerere, a altui prestator de servicii de plată.
    [Pct.271 introdus prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
IV. MODUL DE FINANȚARE ȘI RAPORTARE
[Capirolul IV denumirea modificată prin HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
28. Ministerul Finanţelor, lunar, va transfera mijloacele financiare destinate pentru plata alocaţiilor nominale, conform planului de finanţare al Casei Naţionale de Asigurări Sociale.
   
[Pct.29 abrogat prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
30. Casa Naţională de Asigurări Sociale va transfera mijloacele necesare pentru plata alocațiilor de stat pentru merite deosebite față de stat de pe contul său bancar prestatorului de servicii de plată desemnat.
[Pct.30 modificat prin HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
31. Prestatorul de servicii de plată desemnat efectuează plata alocaţiilor nominale prevăzute în prezentul Regulament în baza listelor electronice primite de la Casa Naţională de Asigurări Sociale.
   
[Pct.31 modificat prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
32. Prestatorul de servicii de plată desemnat prezintă, lunar, pînă la data de 4 a lunii următoare celei gestionare, Casei Naţionale de Asigurări Sociale raportul privind plata alocaţiilor de stat pentru merite deosebite faţă de stat, conform anexei nr. 6 la prezentul Regulament, iar în cazul transferurilor la conturile bancare ale beneficiarilor – confirmare.
[Pct.32 modificat prin HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
    [Pct.32 modificat prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
33. Prestatorul de servicii de plată desemnat restituie lunar sumele neprimite de beneficiari timp de 3 luni consecutiv, în baza fișierului electronic prezentat de către Casa Națională de Asigurări Sociale.
   
[Pct.33 modificat prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
34. Casa Naţională de Asigurări Sociale prezintă Ministerului Finanţelor, lunar, pînă la data de 20 a lunii următoare celei gestionare, raportul privind plata alocațiilor de stat pentru merite deosebite față de stat, conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament.
[Pct.34 modificat prin HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
    [Pct.34 modificat prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
V. Dispoziţii finale
35. Responsabilitatea pentru corectitudinea stabilirii şi calculării alocaţiilor nominale o poartă Casa Naţională de Asigurări Sociale şi casele teritoriale de asigurări sociale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
36. Controlul asupra stabilirii corecte şi utilizării mijloacelor conform destinaţiei se pune în sarcina Inspecţiei financiare pe lîngă Ministerul Finanţelor şi Casei Naţionale de Asigurări Sociale.
   
[Pct.36 modificat prin HG227 din 29.03.13, MO69-74/05.04.13 art.281]
37. Responsabilitatea pentru utilizarea mijloacelor bugetare conform destinaţiei şi în termen o poartă persoanele cu funcţii de răspundere ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi "Băncii de Economii" S.A. în conformitate cu legislaţia în vigoare.

   
[Anexa nr.1 abrogată prin HG227 din 29.03.13, MO69-74/05.04.13 art.281]

    anexa nr.2

    [Anexa nr.2 modificată prin HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]

    [Anexa nr.3 abrogată prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]

   
[Anexa nr.4 abrogată prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
    [Anexa nr.5 abrogată prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]

    anexa nr.6
    [Anexa nr.6 modificată prin HG394 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.483]
    [Anexa nr.6 în redacţia HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]

    [Anexa nr.7 abrogată prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]

   
[Anexa nr.8 abrogată prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]

   
[Anexa nr.9 abrogată prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]