HGC422/1999
ID intern unic:  294822
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 422
din  11.05.1999
cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri
ale Guvernului Republicii Moldova
Publicat : 20.05.1999 în Monitorul Oficial Nr. 050     Data intrarii in vigoare : 20.05.1999
    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea  Guvernului Republicii Moldova nr. 623 din 8 septembrie 1995   "Privind  aprobarea  Regulamentului  cu  privire  la   consiliile metodologice   consultative   pentru  evidenţa  contabilă  în   economia naţională   şi   instituţiile   bugetare   şi   componenţa   consiliilor metodologice   consultative  pentru  evidenţa  contabilă  de  pe   lîngă Ministerul  Finanţelor" (Monitorul Oficial, 1995, nr. 65-66, art.  520), cu  modificările  operate prin Hotărîrea Guvernului  Republicii  Moldova nr.1001  din 29 octombrie 1997 (Monitorul Oficial, 1997, nr. 79-80, art. 810), se modifică după cum urmează:
    1) Anexa nr.  2  la  hotărîrea menţionată se  expune  în  următoarea redacţie:
                                                 "Anexa nr. 2
                                           la Hotărîrea Guvernului
                                              Republicii Moldova
                                         nr. 623 din 8 septembie 1995
                              COMPONENŢA
    nominală a Consiliului metodologic consultativ pentru evidenţa
  contabilă în economia naţională de pe lîngă Ministerul Finanţelor
    NEDERIŢA Alexandru  - doctor în economie, conferenţiar la catedra contabilitate
        şi audit a Academiei de Studii Economice
        (preşedintele Consiliului)
    CAZACU Iurie          - şeful direcţiei generale metodologia evidenţei contabile a
        Ministerului Finanţelor (vicepreşedintele Consiliului)
    FRANCU Maria          - şeful direcţiei metodologia şi dirijarea  evidenţei contabile
        a Ministerului Finanţelor (secretarul Consiliului)
                         Membrii Consiliului:
    MANOLI Mihail         - doctor în economie, viceministru al finanţelor
    BUCUR Vasile          - doctor în economie, conferenţiar la catedra contabilitate şi
        audit a Academiei de Studii Economice, redactor ştiinţific al
        ediţiei "Contabilitate şi audit"
    DAMIAN Leonid         - contabil şef la filiala Companiei americane  
                              "BEST Club Co Inc" în Republica Moldova
    CLEHA Lidia           - contabil şef la firma de producţie şi comerţ "Frăţie-94" S.A.
    ANDRUŞCA Tamara  - directorul economic al Societăţii pe Acţiuni "Tutun C.T.C."
    OSADCIUC Olga         - directorul departamentului contabilitate şi decontări, contabil
        şef al Băncii Naţionale a Moldovei
    POPA Tudor            - şeful direcţiei evidenţă contabilă a Ministerului Agriculturii
        şi Industriei Prelucrătoare
    BENDERSCHI Vasile  - preşedinte al Companiei de auditing "Audit-Atlant", S.R.L
    DINTIU Ion            - directorul firmei de auditing "Contabil Auditor"
    DAVIDESCU Andrei    - director economic în SGS (Moldova) S.A.
    JOVMIR Nicolae        - contabil şef S.R.L "ENIF-ALSO"
    PASCALI Vasile        - contabil şef al Concernului de Stat "Apă-Canal"
    TOSTOGAN Pavel        - doctor în economie, directorul firmei "Contabil-Service"
    TUHARI Tudor          - doctor în economie, şeful catedrei contabilitate şi finanţe a
        Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
   ŢURCAN Viorel         - doctor habilitat în economie, profesor, şeful catedrei
        contabilitate şi audit  a Academiei de Studii Economice
        a Moldovei
    DAMIAN Vasile         - vicepreşedinte al Uniunii Asociaţiilor  de Consum".
    2) În componenţa  nominală  a  Consiliului  metodologic  consultativ pentru   evidenţa  contabilă  în  instituţiile  bugetare  de  pe   lîngă Ministerul Finanţelor (Anexa nr. 3):
    vicepreşedintele Consiliului dl Ceban Alexandru se numeşte preşdinte al Consiliului, eliberîndu-l din funcţia deţinută;
    membrul Consiliului   dna   Iarmaliuc  Margareta  se  numeşte  vicepreşedinte al Consiliului;
    se include în componenţa Consiliului:
   COBAN Ana  - economist coordonator în direcţia generală rapoarte şi analiză a
      sistemului bugetar, metodologia evidenţei contabile a Ministerului
                            Finanţelor (secretar al Consiliului);
    se exclud din componenţa Consiliului:
    ORBU Ion
    TOMIŢA Elena.
    2. Alineatul  doi  al  punctului 14 din Regulamentul cu  privire  la activitatea   în  domeniul  confecţionării  ştampilelor,  aprobat   prin Hotărîrea  Guvernului  Republicii Moldovanr. 294 din 17 martie 1998  "Cu privire  la  executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova  nr. 406-II  din 23 decembrie 1997" (Monitorul Oficial, 1998, nr. 30-33, art. 288)  după  cuvintele "cu autorizaţia guvernatorului Băncii Naţionale  a Moldovei"  se completează cu textul "şi organele cadastrale  teritoriale cu  autorizaţia  directorului  general al Agenţiei  Naţionale  Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie".
    3. În punctul  1 (varianta în limba de stat) a Hotărîrii  Guvernului Republicii Moldova nr. 32 din 22 ianuarie 1999 "Privind modificarea unor hotărîri  ale  Guvernului Republicii Moldova" (Monitorul Oficial,  1999, nr.  7-9,  art.  74)  cuvintele  "noiembrie  1998"  se  substituie  prin cuvintele "noiembrie 1997".
    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                           Ion STURZA
    Contrasemnată:
    Ministrul finanţelor                            Anatol Arapu
    Chişinău, 11 mai 1999.
    Nr. 422.