HGC533/1999
ID intern unic:  294964
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 533
din  11.06.1999
privind modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii
Moldova nr. 603 din 2 iulie 1997
Publicat : 17.06.1999 în Monitorul Oficial Nr. 62
Întru executarea art. IV din Legea nr. 251-XIV din24 decembrie 1998, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
Regulamentul provizoriu "Cu privire la formarea preţurilor la medicamente, articole de uz medical şi alte produse farmaceutice", aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.603 din 2 iulie 1997 (Monitorul Oficial, 1997,nr. 51-52, art. 562), se modifică după cum urmează:
1. Punctul 4 se expune în următoarea redacţie:
"4. La comercializarea medicamentelor se admite aplicarea unui adaos comercial de pînă la 40 la sută la preţul liber de livrare la producătorul autohton sau la preţul de achiziţie la producătorul (distribuitorul) de peste hotare,din care:
pînă la 15% pentru agenţii  economici, care importă medicamente, indiferent de numărul de intermediari;
pînă la 25% pentru farmacii.".
   
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                                Ion STURZA
Contrasemnată:
Ministrul finanţelor                                                  Anatol Arapu
Ministrul sănătăţii                                                    Eugen Gladun

Chişinău, 11 iunie 1999.
Nr. 533.