HGC695/1994
ID intern unic:  295178
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 695
din  20.09.1994
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului
Republicii Moldova nr.513 din 11 august 1993
Publicat : 29.09.1994 în Monitorul Oficial Nr. 6     art Nr : 71
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.513 din 11 august 1993 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la plata de către întreprinderi, organizaţii şi instituţii a indemnizaţiei unice pentru pierderea capacităţii de muncă sau decesul angajatului în urma unui accident de muncă sau unei afecţiuni profesianle" se modifică şi  se completează după cum urmează:
Punctul 3 se expune în următoarea redacţie:
"3. În casurile cînd plata indemnizaţiei unice pentru pierderea capacităţii de muncă sau decesul angajatului în urma unui accident de muncă sau afecţiuni profesionale se efectuează cu încălcarea termenelor de plată stabilite, suma indemnizaţiei unice se recalculează cu aplicarea coeficientului egal cu raportul dintre salariul minim în vigoare la data plăţii indemnizaţiei şi salariul minim valabil în luna premergătoare lunii pierderii capacităţii de muncă sau decesului angajatului  în urma unui accident de muncă sau unei afecţiuni profesionale.";
hotărîrea se completează cu punctul 5, avînd următorul conţinut:
"5. Departamentul Statisticii va publica în fiecare lună salariul mediu lunar în Republica Moldova.";
punctele 7 şi 9 din Regulamentul cu privire la plata de către întreprinderi, organizaţii şi instituţii a indemnizaţiei unice pentru pierderea capacităţii de muncă sau decesul angajatului în urma unui accident de muncă sau unei afecţiuni profesionale, aprobat prin hotărîrea menţionată, se expun în următoarea redacţie;
"7. Cuantumul indemnizaţiei unice pentru angajaţii, cărora li s-a atribuit un anumit grad de pierdere a capacităţii de muncă în urma unui accident de muncă sau a unei afecţiuni profesionale, se determină din calculul unui salariu mediu lunar valabil în Republica Moldova pe luna premărgătoare lunii pierderii capacităţii de muncă pentru fiecare procent de pierdere a capacităţii profesionale de muncă, dar nu mai puţin de un salariu mediu anual al accidentatului.".
"9. Pentru calcularea indemnizaţiei unice, salariul mediu anual al accidentatului se determină pentru perioada de decontare de doi ani (24 luni calendaristice - de la data de 1 pînă la data de 1) premărgători pierderii capacităţii de muncă ori decesului angajatului în urma unui accident de muncă sau unei afecţiuni profesionale. Atunci cînd în perioada de decontare sau în luna premergătoare lunii pierderii capacităţii de muncă sau decesului angajatului în urma unui accident de muncă sau  unei afecţiuni profesionale s-a produs majorarea salariului minim pe ţară, salariul mediu anual se recalculează după cum urmează: la fiecare schimabre a salariului minim pe ţară, diferenţa dintre salariile de funcţie (salariile tarifare) lunare noi şi cele vechi se înmulţeşte cu numărul lunilor perioadei de decontare de pînă la introducerea noilor salarii de funcţie (salarii tarifare), se împarte la numărul lunilor luate  în calcul, se înmulţeşte cu 12 şi se însumează la salariul mediu anual.".

VICEPRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                     Ion GUŢU

Chişinău, 20 septembrie 1994
nr. 695