HGC740/1999
ID intern unic:  295242
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 740
din  02.08.1999
cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului
Republicii Moldova
Publicat : 12.08.1999 în Monitorul Oficial Nr. 87
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Din litera  f) punctul 12 al Regulamentului privind fondurile ecologice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 988 din 21 septembrie 1998 (Monitorul Oficial, 1998, nr. 92-93, art. 962) cuvintele "pregătirea şi" se exclud.
2. Se abrogă  punctul  4 al Hotărîrii Guvernului Republicii  Moldova nr. 1090 din 29 octombrie 1998 "Cu privire la modificarea şi completarea unor  hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova"  (Monitorul  Oficial, 1998, nr. 100-102, art. 1044).


PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                          Ion STURZA
Contrasemnată:
Ministrul mediului                                               Arcadie Capcelea
Ministrul agriculturii
şi industriei prelucrătoare                                   Valeriu Bulgari
Ministrul finanţelor                                              Anatol Arapu

Chişinău, 2 august 1999.
Nr. 740.