HGC763/2001
ID intern unic:  295272
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 763
din  02.08.2001
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului
Republicii Moldova nr. 391 din 19 aprilie 2000
Publicat : 10.08.2001 în Monitorul Oficial Nr. 94
    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 391 din 19 aprilie 2000 "Cu privire la crearea Unităţii de coordonare, implementare şi monitorizare a proiectului de restructurare a sistemului sănătăţii, finanţat de Banca Mondială" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 46-49, art. 475) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 391
din 19 aprilie 2000
Componenţa Comitetului
de supraveghere a valorificării asistenţei tehnice acordate
de Banca Mondială pentru reformarea sistemului sănătăţii
    GHERMAN Andrei        - ministrul sănătăţii, preşedintele Comitetului
    ŢURCAN Gheorghe      - prim-viceministru al sănătăţii
    GRECIANÎI Zinaida       - viceministru al finanţelor
    LUPU Marian                 - viceministru al economiei
    DUDCA Mihai               - vicepreşedinte al Sindicatului "Sănătatea"
    BIVOL Octavian            - UNICEF, coordonator de programe, observator.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA               Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul sănătăţii                                     Andrei Gherman

    Chişinău, 2 august 2001.
    Nr. 763.