HGC893/2001
ID intern unic:  295447
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 893
din  28.08.2001
cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului
Republicii Moldova
Publicat : 06.09.2001 în Monitorul Oficial Nr. 108     art Nr : 945
    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Lista hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova ce se abrogă, conform anexei.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                          Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                             Andrei Cucu
    Ministrul justiţiei                                                 Ion Morei

    Chişinău, 28 august 2001.
    Nr. 893.
Anexă
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.893
din 28 august 2001
L I S T A
hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova ce se abrogă
    1. Alineatul unu al punctului 1 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 213 din 4 aprilie 1995 "Privind operarea unor modificări în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 767 din 10 decembrie 1993" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 25-26, art. 194).
    2. Punctul 5 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 547 din 4 august 1995 "Cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 53-54, art. 426).
    3. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1147 din 10 decembrie 1997 "Cu privire la hotelul Meridian" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 6-7, art. 44).
    4. Alineatul cinci al punctului 5 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 243 din 3 martie 1998 "Cu privire la măsurile urgente de realizare a Legii bugetului pe anul 1998" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 30-33, art. 263).
    5. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 859 din 13 august 1998 "Cu privire la reglementarea unor genuri de activitate în Republica Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 79-80, art. 842).
    6. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 947 din 8 septembrie 1998 "Despre unele măsuri pentru punerea în aplicare a Legii Republicii Moldova nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 85-86, art. 906), cu excepţia punctului 4.
    7. Alineatul unu al punctului 4 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1116 din 10 noiembrie 1998 "Privind rectificarea bugetului pe anul 1998" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 103-104, art. 1065).
    8. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1188 din 8 decembrie 1998 "Despre măsurile extraordinare privind reglementarea de către stat a importului, fabricării, stocării şi comercializării producţiei alcoolice, importului şi comercializării articolelor din tutun" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 111-113, art. 1121).
    9. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 99 din 2 februarie 1999 "Cu privire la măsurile de reglementare a importului, transportării, stocării şi comercializării produselor petroliere" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 16-18, art. 123).
    10. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 408 din 7 mai 1999 "Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 571 din 11 august 1995" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 48-49, art. 393).
    11. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 747 din 3 august 1999 "Privind introducerea inspecţiei înainte de expediţie a mărfurilor importate" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 87-89, art. 786).
    12. Punctul 1 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 151 din 22 februarie 2000 "Cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 24-26, art. 234).