HGC907/2003
ID intern unic:  295464
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 907
din  28.07.2003
despre aprobarea Completărilor introduse în
Regulamentul privind fondurile ecologice
Publicat : 01.08.2003 în Monitorul Oficial Nr. 163-169     art Nr : 948
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă Completările introduse în Regulamentul privind fondurile ecologice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.988 din 21 septembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare (se anexează).

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                              Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul ecologiei,
    construcţiilor şi dezvoltării
    teritoriului                                                               Gheorghe Duca
    Ministrul finanţelor                                                Zinaida Grecianîi
    Ministrul justiţiei                                                    Vasile Dolghieru

    Chişinău, 28 iulie 2003.
    Nr. 907.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.907
din 28 iulie 2003
Completările introduse în Regulamentul
privind fondurile ecologice
Regulamentul privind fondurile ecologice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.988 din 21 septembrie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.92-93, art.962), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La punctul 11:
litera b), după cuvintele "benzină (neetilată, etilată)" se introduc cuvintele "carburant pentru motoare de avion (benzinele pentru aviaţie, petrolul lampant - kerosinul)" şi în continuare după text;
se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
"g) plăţilor pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului";
2. La punctul 12:
litera a), în final, se completează cu: "(inclusiv finanţarea lucrărilor de proiectare şi implementarea lor în domeniul alimentării cu apă şi canalizare;
finanţarea lucrărilor de colectare şi sortare a deşeurilor şi susţinerea întreprinderilor de prelucrare sau neutralizare a lor, de ameliorare a calităţii bazinului aerian)".