HGM21/2003
ID intern unic:  295959
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 21
din  16.01.2003
cu privire la stabilirea termenului de valabilitate
a actelor de identitate de tip vechi
Publicat : 21.01.2003 în Monitorul Oficial Nr. 3-5     art Nr : 24

   
MODIFICAT
   
HG210 din 24.03.14, MO72-77/28.03.14 art.233
    HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13
   
HG389 din 17.05.10, MO78-80/21.05.10 art.460
   
HG30 din 10.01.06, MO13-15/24.01.06 art.85
   
HG645 din 04.07.05, MO92-94/08.07.05 art.702
   
HG45 din 19.01.05, MO13-16/21.01.05 art.95


Întru executarea Legii nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din Sistemul naţional de paşapoarte, precum şi în scopul asigurării populaţiei ţării cu acte de identitate de tip nou şi instituirii Registrului de Stat al populaţiei, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se stabileşte că termenul de valabilitate a paşapoartelor de uz intern emise de U.R.S.S. (modelul anului 1974) expiră la 1 august 2005.
    [Pct.1 în redacţia HG645 din 04.07.05, MO92/08.07.05 art.702]
    [Pct.1 modificat prin HG45 din 19.01.05, MO13-16/21.01.05 art.95]

    2. Paşapoartele de uz intern emise de URSS (modelul anului 1974) sînt valabile pînă la 1 septembrie 2014 pentru următoarele categorii de persoane:
    a) care beneficiază de pensii şi alocaţii sociale de stat şi pentru cele care domiciliază în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria), avînd condiţia că paşaportul conţine menţiuni despre cetăţenia Republicii Moldova şi numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP);
    b) care renunţă la numărul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei, avînd condiţia că paşaportul conţine menţiuni despre cetăţenia Republicii Moldova şi „Valabil pe termen nelimitat".
    [Pct.2 în redacţia HG210 din 24.03.14, MO72-77/28.03.14 art.233]
    [Pct.2 modificat prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
    [Pct.2 în redacţia HG45 din 19.01.05, MO13-16/21.01.05 art.95]

    3. Se pune în sarcina Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor să asigure prin intermediul mass-media informarea populaţiei despre termenul de valabilitate a actelor de identitate de tip vechi, stabilit prin prezenta hotărîre.
    [Pct.3 modificat prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
    [Pct.3 modificat prin HG389 din 17.05.10, MO78-80/21.05.10 art.460]
    [Pct.3 modificat prin HG30 din 10.01.06, MO13-15/24.01.06 art.85]

    4. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente expirarea termenului de valabilitate a paşapoartelor emise de fosta U.R.S.S. (modelul anului 1974) şi a permiselor de şedere eliberate de fosta U.R.S.S. străinilor, domiciliate în teritoriul Republicii Moldova.
    [Pct.4 modificat prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
    5. Se abrogă alineatul doi al punctului 2 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.385 din 5 iulie 1996 "Cu privire la dezvoltarea Registrului de Stat al populaţiei" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 65-66, art. 481).

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                           Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul afacerilor interne                                 Gheorghe Papuc
    Ministrul muncii şi protecţiei sociale                  Valerian Revenco
    Ministrul finanţelor                                              Zinaida Grecianîi

    Chişinău, 16 ianuarie 2003.
    Nr. 21.