HGM520/1992
ID intern unic:  296423
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 520
din  05.08.1992
cu privire la măsurile primordiale de protecţie socială a persoanelor,
 participante la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi
independenţei Republicii Moldova, şi acordarea ajutorului necesar
cetăţenilor şi familiilor, afectate de conflictul militar
Publicat : 30.08.1992 în Monitorul Oficial Nr. 8     art Nr : 236
    HG1309 din 14.11.06, MO181-183/24.11.06 art.1406
    HG1146 din 15.10.04, MO189-192/22.10.04 art.1320
    HG583 din 21.06.99, MO90/19.08.99
    HG1239 din 22.12.98, MO01/07.01.99
    HG291 din 24.05.96, MO42/28.06.96
    HG516 din 12.08.93, MO08/30.08.93
    HG182 din 09.04.93, MO04/30.04.93

    Întru executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova din 25 iulie 1992 nr. 168, Guvernul Republicii Moldova hotărăşte:
    [Pct.1-7 abrogate prin HG1309/14.11.06, MO181-183/24.11.06 art.1406]
    8. Copiii ai căror părinţi şi-au pierdut viaţa sau capacitatea de muncă ori au dispărut fără veste în timpul acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova:
    a) sînt înscrişi în instituţiile de învăţămînt preşcolar şi special din contul statului;
    b) sînt înmatriculaţi fără concurs, la locurile (cu bursă) acordate de către stat în instituţiile de învăţămînt secundar profesional;
    c) pot participa la concursul de admitere în instituţiile de învăţămînt de stat mediu de specialitate şi superior la locurile (cu bursă) acordate în acest scop, în condiţiile stabilite de Ministerul Educaţiei şi Tineretului;
    d) pe perioada studiilor în instituţiile de învăţămînt de stat, beneficiază de cazare gratuită în căminele acestor instituţii şi de burse, în condiţiile stabilite de actele normative în vigoare.
    [Pct.8 în redacţia HG1309 din 14.11.06, MO181-183/24.11.06 art.1406]
   9. Familiilor celor căzuţi li se acordă spaţiu locativ, conform situaţiei la momentul  înscrierii în listele de evidenţă  pentru repartizarea  locuinţelor,conform legislaţiei în vigoare.
    [Pct.9 modificat prin HG1309 din 14.11.06, MO181-183/24.11.06 art.1406]
    [Pct.10 abrogat prin HG1309 din 14.11.06, MO181-183/24.11.06 art.1406]
    [Pct.10 modificat prin HG1146 din 15.10.04, MO189-192/22.10.04 art.1320]
    [Pct.10 în redacţia HG182 din 09.04.93]
    11. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale:
    să înalţe din contul bugetelor locale obeliscuri memoriale şi să instaleze pietre funerare în locurile înmormîntării celor căzuţi sau celor care au decedat din cauza  rănilor, contuziilor, traumelor şi mutilărilor rezultate din participarea la acţiunile de luptă;
    [Alin. 2 modificat prin Hot. Guv. nr.516 din 12.08.93]
    [Alin. 3 pct. 11 exclus prin Hot. Guv. nr.583 din 21.06.99]
    [Alin. 4 pct. 11 exclus prin Hot. Guv. nr.182 din 09.04.93]
    să repartizeze în limita posibilităţilor, la cererea sinistraţilor, sectoare de teren pentru construcţia particulară;
    [Pct.11 modificat prin HG1309 din 14.11.06, MO181-183/24.11.06 art.1406]
    să asigure anual cu combustibil de încălzire familiile celor căzuţi părinţii  lor şi participanţii la acţiunile de luptă care locuiesc în case fără încălzire centrală, în limitele normelor stabilite, fixînd o reducere de 50 la sută din cost;
    [Pct.12 abrogat prin HG1309/14.11.06, MO181-183/24.11.06 art.1406]
    [Pct.13 abrogat prin HG1309/14.11.06, MO181-183/24.11.06 art.1406]
    14. Copiii, ai căror părinţi au decedat sau au devenit invalizi în acţiunile de luptă, sînt asiguraţi în ordine prioritară cu bilete  în tabere de odihnă.
    15. Membrii familiilor celor căzuţi şi ale invalizilor se asigură în ordine prioritară cu bilete de tratament balneo-sanatorial, la profilactorii şi case de odihnă.
    [Pct.16 abrogat prin HG1309 din 14.11.06, MO181-183/24.11.06 art.1406]
   17. Documentul care certifică dreptul la înlesniri este legitimaţia de veteran de război, eliberată de către Marele Stat Major al Armatei Naţionale prin intermediul structurilor teritoriale din subordine
    [Pct.17 în redacţia HG114 din 18.02.10, MO29/23.02.10 art.157]
    [Pct.17 modificat prin HG1309 din 14.11.06, MO181-183/24.11.06 art.1406]
    [Pct.17 în redacţia Hot. Guv. nr.1239 din 22.12.98]
    [Pct.18-29 abrogate prin HG1309 din 14.11.06, MO181-183/24.11.06 art.1406]
    30. Se permite ministerelorşi altor autorităţi administrative centrale şi autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi unităţilor să utilizeze pentru reparaţiile capitale şi reconstrucţia clădirilor distruse mijloace băneşti provenite din defalcările de amortizare şi mijloacele fondului de repartiţii, precum şi alte mijloace de care dispun gospodăriile.
    În cazul insuficienţei de asemenea mijloace, Ministerul Finanţelor în colaborare  cu organele de resort prezintă Guvernului Republicii Moldova propuneri vizînd sursele ce ar acoperi cheltuielile menţionate.
    [Pct.30 modificat prin HG1309 din 14.11.06, MO181-183/24.11.06 art.1406]
    [Pct.31-35 abrogate prin HG1309 din 14.11.06, MO181-183/24.11.06 art.1406]
    36. Se abrogă:
    hotărîrea Guvernului Republicii Moldova din 19 martie 1992 nr.178 "Cu privire la măsurile de ajutor social familiilor colaboratorilor organelor afacerilor interne, căzuţi la datorie";
    hotărîrea Guvernului Republicii Moldova din 21 mai 1992 nr.336 "Cu privire la extinderea parţială a acţiunii hotărîrii Guvernului Republicii Moldova din 19 martie 1992 nr.178 asupra colaboratorilor Ministerului Securităţii Naţionale a Republicii Moldova";
    hotărîrea Guvernului Repubclii Moldova din 29 iunie 1992 nr. 460 "Cu privire la completarea hotărîrii Guvernului Republicii Moldova din 19 martie 1992 nr. 178".

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                              Andrei SANGHELI

    Chişinău, 5 august 1992
    nr. 520