HGM783/1995
ID intern unic:  296801
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 783
din  22.11.1995
privind abrogarea şi modificarea unor hotărîri
ale Guvernului Republicii Moldova
Publicat : 08.02.1996 în Monitorul Oficial Nr. 8-9     art Nr : 35
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    
[Pct.1 abrogat prin HG118 din 11.02.13, MO31-35/15.02.13 art.163]
2. Se aprobă Modificările anexate ce se operează în hotărîrile Guvernullui Republicii Moldova.
3. Se repune în vigoare, cu începere de la  26 octombrie 1995, acţiunea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 496 din 23  iulie 1992 (Monitor, 1992, nr. 7, art. 188), cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                         Andrei SANGHELI
Contrasemnată:

Ministrul economiei                                            Valeriu Bobuţac
Ministrul finanţelor                                             Valeriu Chiţan

[Lista abrogată prin HG118 din 11.02.13, MO31-35/15.02.13 art.163]

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.783 din 22 noiembrie 1995
M O D I F I C Ă R I L E
ce se operează în hotărîrile Guvernului Republicii Moldova
1. Punctul 5  al Normelor pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 764 din 25 noiembrie 1992 (Monitor 1992, nr.11, art. 351) se expune în următoarea redacţie:
"5. Întreprinderile, inclusiv cele cu venit bănesc permanent (cu excepţia celor care nu au datorii faţă de sistemul bugetar, Fondul Social, alţi creditori  de stat şi bănci), trebuie să primească din instituţiile bancare ale republicii bani în numerar pentru  retribuirea muncii, plata pensiilor, achiziţionarea producţiei agricole, procurarea ambalajului şi obiectelor de la populaţie".
2. Din punctul 6 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.323 din 18 mai 1995 "Privind rezultatele executării bugetului în trimestrul unu al anului 1995" (Monitorul Oficial, 1995, nr. 33,  art. 271)  se exclud cuvintele: "(care n-au cod fiscal)".
[Pct.3 abrogat prin HG888 din 19.09.97, MO77/27.11.97]
4. În Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 582 din 17 august 1995 "Cu privire la reglementarea monopolurilor" (Monitor Oficial, 1995, nr. 59-60, art. 472):
    în Lista monopolurilor statului şi a organelor administraţiei publice, abilitate cu reglementarea lor:
    alineatul unu al punctului 10 se expune în următoarea redacţie:
    "efectuarea lucrărilor de cartografie";
se completează cu punctele 12 şi 13 avînd următorul conţinut:
"12. Departamentul Protecţiei Mediului Înconjurător:
    efectuarea lucrărilor în domeniul hidrometeorologiei.
13. Asociaţia de Stat de Producţie pentru Explorări  Geologice  a Republicii Moldova "AGeoM":
    efectuarea lucrărilor în domeniul geologiei".
5. În preambul Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.641 din 18 septembrie 1995 "Cu privire la unele măsuri pentru executarea dispoziţiilor Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.167 din 18 octombrie 1993" (Monitorul Oficial, 1995, nr.59-60, art. 485) după denumirea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova se completează cu cuvintele: "asigurarea securităţii cetăţenilor şi a mediului ambiant, respectarea cu stricteţe a normelor şi standardelor antiincendiare şi a securităţii ecologice privind comercializarea produselor petroliere".