HPM679/2001
ID intern unic:  306875
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 679
din  23.11.2001
pentru aprobarea structurii generale şi a efectivului
Armatei Naţionale şi a instituţiilor Ministerului Apărării
Publicat : 06.12.2001 în Monitorul Oficial Nr. 147-149     art Nr : 1181     Data intrarii in vigoare : 06.12.2001
    HP100-XVI din 13.04.07, MO67-69/18.05.07 art.308
    LP262-XV din 15.07.04, MO132-137/06.08.04 art.708
    HP347-XV din 25.07.03, MO163/01.08.03 art.682

    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art.1. - Se aprobă structura generală a Armatei Naţionale şi a instituţiilor Ministerului Apărării, expusă în anexă, parte integrantă a prezentei hotărîri, precum şi efectivul lor de 6.500 militari şi de 2.000 persoane civile, care sînt întreţinute din surse bugetare.
    [Art.1 modificat prin HP100-XVI din 13.04.07, MO67-69/18.05.07 art.308]
    [Art.1 modificat prin HP347-XV din 25.07.03, MO163/01.08.03 art.682]
    Art.2. - Ministrul apărării se învesteşte cu dreptul de a modifica structura de organizare a statelor Armatei Naţionale şi a instituţiilor Ministerului Apărării în limita structurii generale şi efectivului aprobate.
    Art.3. - Se abrogă Hotărîrea Parlamentului nr. 455-XIV din 18 iunie 1999 pentru aprobarea structurii generale şi a efectivului Armatei Naţionale şi a instituţiilor Ministerului Apărării.
    Art.4. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                            Eugenia  OSTAPCIUC

    Chişinău, 23 noiembrie 2001.
    Nr. 679-XV.

Anexă
STRUCTURA GENERALĂ
a Armatei Naţionale şi a instituţiilor Ministerului Apărării
    ARMATA NAŢIONALĂ
    I. Conducerea
    1. Marele Stat Major - organul central de conducere militară al Armatei Naţionale
    2. Comandamentele categoriilor de forţe şi comandamentul logistic
    II. Trupele regulate
    1. Forţele terestre:
    Brigăzi de infanterie motorizată
    Batalion cu destinaţie specială
    Batalion de menţinere a păcii
    Divizion de artilerie
    Bază militară de instruire
    2. Forţele aeriene:
    - Bază de aviaţie
    - Regiment de rachete antiaeriene
    3. Unităţile de asigurare de luptă
    4. Unităţile de asigurare logistică
    III. Unităţile de rezervă
    INSTITUŢIILE MINISTERULUI APĂRĂRII
    1. Academia Militară a Forţelor Armate
    2.  Instituţiile medico-militare
    3. Alte instituţii ale Ministerului Apărării".
    [Anexa modificată prin HP40 din 10.03.11, MO43-45/25.03.11 art.97]
    [Anexa în redacţia HP100-XVI din 13.04.07, MO67-69/18.05.07 art.308]
    [Anexa modificată prin LP262-XV din 15.07.04, MO132-137/06.08.04 art.708]