HPO0406/1995
ID intern unic:  306970
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 406
din  21.03.1995
privind rezultatele referendumului local în problema
includerii unor localităţi din sudul Republicii Moldova în componenţa
Găgăuziei (Gagaguz-Yeri) şi fixarea datei alegerilor în Adunarea
Populară a Găgăuziei, a Guvernatorului Găgăuziei şi referendumului în
problema stabilirii centrului administrativ al Găgăuziei
Publicat : 28.03.1995 în Monitorul Oficial Nr. 019     Promulgat : 21.03.1995     Data intrarii in vigoare : 28.03.1995
  Ţinînd cont de  rezultatele referendumului local efectuat la 5 martie 1995   în   unele  localităţi  din  sudul  Republicii  Moldova   conform articolului  5  din Legea privind statutul juridic special al  Găgăuziei (Gagauz-Yeri)  şi  articolului 111 din Constituţia  Republicii  Moldova, Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
   Art. 1. - Se ia act de rezultatele referndumului menţionat.
   Se consideră   incluse  în  unitatea  teritorială  autonomă  Găgăuzia (Gagauz-Yeri)  ca  parte  componentă a  Republicii  Moldova  următoarele localităţi:
   Oraşele
   Ceadîr-Lunga
   Comrat
   Vulcăneşti
   Satele
   Alexeevca
   Avdarma
   Baurci
   Beşalma
   Beşghioz
   Bugeac
   Carbalia
   Cazaclia
   Cioc-Maidan
   Cişmichioi
   Chioselia-Rusă
   Chiriet-Lunga
   Chirsova
   Congaz
   Congazcicul de Jos
   Congazcicul de Sus
   Copceac
   Cotovscoe
   Dezghingea
   Duduleşti
   Etulia
   Etulia Nouă
   Ferapontievca
   Gaidar
   Joltai
   Tomai.
   Art. 2. - Alegerile    în   Adunarea   Populară   a   Găgăuziei,    a Guvernatorului   Găgăuziei   şi  referendumul  în  problema   stabilirii centrului  administrativ  al Găgăuziei se fixează pentru data de 28  mai 1995  şi  se  vor desfăşura în conformitate cu  Legea  privind  statutul juruduc special al Găgăuzei (Gagauz-Yeri) şi cu regulamentele provizorii aprobate de Guvern.
   Art. 3. - Se  atrage atenţia autorităţilor administraţiei publice din raioanele   Ceadîr-Lunga,   Comrat  şi  Vulcăneşti  asupra   necesităţii organizării şi desfăşurării alegerilor locale în strictă conformitate cu Legea privind alegerile locale la 16 aprilie 1995.
   Art. 4. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.
        PREŞEDINTELE
        PARLAMENTULUI                      Petru LUCINSCHI
    Chişinău,  21 martie 1995.
    Nr.  406-XIII.