HPO101/1990
ID intern unic:  307129
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 101
din  15.06.1990
Cu privire la schimbarea denumirilor oraşului Cotovschi
şi raionului Cotovschi din R.S.S. Moldova
Publicat : 31.07.1990 în B.Of. Nr. 001     Promulgat : 15.06.1990     Data intrarii in vigoare : 15.06.1990
    Sovietul Suprem  al  Republicii Sovietice Socialiste Moldova hotărăşte:
    A schimba denumirea oraşului Cotovschi  în oraşul Hînceşti a raionului Cotovschi în raionul Hînceşti.
    
              Preşedintele                                                
    Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova         M. Snegur
or. Chişinău,
15 iunie 1990.
Nr.101-XII.