HPO1318/1993
ID intern unic:  307794
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 1318
din  02.03.1993
privind aderarea Republicii Moldova la unele convenţii internaţionale
Publicat : 30.03.1993 în Monitorul Oficial Nr. 003     Promulgat : 02.03.1993     Data intrarii in vigoare : 30.03.1993
Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezenta hotărîre.
  
Articolul 1. - Republica Moldova aderă la:
Convenţia Mondială  cu  privire la drepturile de autor (6  septembrie 1952, Geneva);
Convenţia vamală   relativă  la  impozitul  temporar  al  vehiculelor rutiere comerciale (18 mai 1956, Geneva);
Convenţia relativă   la  Contractul  de  transport  internaţional  al mărfurilor pe şosele (C.M.R.)(19 mai 1956, Geneva);
Convenţia asupra circulaţiei rutiere (8 noiembrie 1968, Viena);
Acordul European   relativ  la  munca  echipajelor, vehiculelor care efectuează  transporturi  internaţionale pe şosele (A.E.T.R.)  (1  iulie 1970, Geneva);
Convenţia vamală relativă la Transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor T.I.R. (14 noiembrie 1975, Geneva);
Convenţiile de  la Geneva privind protecţia victimelor de război  (12 august 1949):
   - Convenţia pentru  îmbunătăţirea soartei răniţilor şi bolnavelor din forţele armate în campanie;
   - Convenţia pentru  îmbunătăţirea  soartei răniţilor,  bolnavilor  şi naufragiaţilor din forţele armate maritime;
   - Convenţia cu privire la tratamentul prizonierilor de război;
   - Convenţia cu  privire  la protecţia persoanelor civile în  timp de război;
Protocoalele  adiţionale  la convenţiile de la Guvern din  12  august 1949 (10 iulie 1977):
   - Protocolul  adiţional  I privind protecţia victimelor  conflictelor armate internaţionale;
   - Protocolul  adiţional II privind protecţia victimelor  conflictelor armate fără caracter internaţional.
  
Articolul 2. - Ministerul Afacerilor Externe, în termen de o lună, va pregăti  şi  remite instrumentele de aderare depozitarilor  convenţiilor menţionate.
  
Articolul 3. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
        PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA                             Petru LUCINSCHI
      Chişinău,  2 martie 1993.
      Nr.  1318-XII.