HPO20/1994
ID intern unic:  308420
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 20
din  31.03.1994
privind numirea în funcţie a Prim-ministrului Republicii Moldova
Publicat : 31.03.1994 în Monitorul Oficial Nr. 004     art Nr : 92
Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezenta hotarîre.
Art. 1. " Se numeşte în funcţia de Prim-ministru al Republicii Moldova domnul Andrei Sangheli.
Art. 2. " Prim-ministrul va prezenta în termen de 10 zile spre confirmare Parlamentului componenţa nominala a Guvernului.
Preşedintele Parlamentului        PETRU LUCINSCHI
or. Chişinău, 31 martie 1994, nr. 20-XIII.