HPO38/1994
ID intern unic:  308932
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 38
din  05.04.1994
privind confirmarea componenţei nominale a Guvernului
Publicat : 30.04.1994 în Monitorul Oficial Nr. 4     Data intrarii in vigoare : 05.04.1994
    Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. - Se confirmă componenţa nominală a Guvernului, după cum urmează:
    CUNEV Valentin                    - viceprim-ministru
    GUŢU Ion                              - viceprim-ministru
    BULGARI Valeriu                  - viceprim-ministru
    GUSAC Gheorghe                  - ministru de stat
    BOBUŢAC Valeriu                - ministru al economiei
    CHIŢAN Valeriu                    - ministru al funanţelor
    CIOBANU Ceslav                 - ministru al privatizării şi administrării
                                                     proprietăţii de stat
    TRIBOI Grigore                      - ministru al industriei
    GORINCIOI Vitalie                - ministru al agriculturii şi alimentaţiei
    CASIAN Ion                           - ministru al comunicaţiilor şi informaticii
    NIDELCU Dumitru                  - ministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei
    MOŞNEAGA Timofei             - ministru al sănătăţii
    GAUGAŞ Petru                      - ministru al învăţămîntului
    CIBOTARU Mihai                  - ministru al culturii
    STURZA Vasile                      - ministru al justiţiei
    CREANGĂ Pavel                   - ministru al apărării
    ANTOCI Constantin               - ministru al afacerilor interne
    CALMOI Vasile                     - ministru al securităţii naţionale
    POPOV Mihai                        - ministru al afacerilor externe
    IOVV Vasile                           - ministru al transporturilor şi gospodăriei drumurilor
    SEVEROVAN Mihai               - ministru al serviciilor comunale şi
                                                     expolatării fondului de locuiţe
    PUŞCAŞ Victor                      - ministru pentru relaţiile cu Parlamentul.
    Art. 2. - Guvernul, în termen de 3 luni, va prezenta spre examinare Parlamentului programul său de activitate.
    Art. 3. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                     Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 5 aprilie 1994.
    Nr. 38-XIII.