LPC846/1996
ID intern unic:  310971
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 846
din  24.05.1996
cu privire la modificarea articolului 15 din Legea despre
obligaţiunea militară şi serviciul militar al cetăţenilor
Republicii Moldova
Publicat : 30.05.1996 în Monitorul Oficial Nr. 32     Data intrarii in vigoare : 30.05.1996
    Parlamentul adoptă prezenta lege.
    Art. I. La articolul 15 alineatul şapte din Legea despre obligaţiunea militară şi serviciul militar al cetăţenilor Republicii Moldova nr. 968-XII din 17 martie 1992 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr. 3, art. 69-1) cuvintele "în mai şi în noiembrie" se substitue prin cuvintele "în mai-iunie şi în noiembrie-decembrie".
    Art. II. Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

    VICEPREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                   Dumitru MOŢPAN

    Chişinău, 24 mai 1996
    Nr. 846-XIII